Nedenfor kan du lese mer om ANSAs personvernregler og krav til ANSA medlemskap. Les om hvordan vi behandler personlig informasjon og om informasjonskapsler "cookies".

Personvern

Behandlingsansvarlig  

ANSA administrasjonen ved generalsekretærer på vegne av ANSA behandlingsansvarlig for organisasjon behandling av personopplysninger.   

Personopplysninger som lagres 

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre medlemmer; 

Personnummer, Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse, kjønn, fødselsdato, og studiested/fag/grad og eventuelle tillitsvalgt verv. 

Vi lagrer i tillegg opplysninger om deltagelse på arrangementer og adferdsmønster på vår nettside. 

Formål med behandlingen  

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser og oppfylle avtale om medlemskap med deg.  

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt medlemskap via e-post, telefon, SMS og postutsendelser. 

Vi benytter kjøpshistorikk og adferdsmønster på nettsiden til å kunne gi anbefalinger og reklame som er tilpasset hver enkelt bruker. 

Det stilles krav til medlemsregister med sporbarhet fra de ulike tilskuddsordningene ANSA er en del av. 

Grunnlaget for behandlingen  

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse, utdanningssted/fag/grad benyttes for å oppfylle medlemsavtalen 

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til nyhetsbrev.   

Innhenting av personopplysninger  

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt våre systemer i forbindelse med ditt kjøp av medlemskap. 

Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). Les mer om bruk av informasjonskapslerher  

Utlevering av opplysninger til tredjeparter  

LNU – FrifondDet utveksles medlemsdata med LNU for deltagelse i frifond som gir ANSA pengestøtte, opplysningene brukes til å verifisere medlemskap. 

Dobbeltmedlemskap - Det utveksles medlemsdata med ANSAs Partnerorganisasjoner som gir dobbelt medlemskap, opplysningene brukes til å verifisere medlemskap hos partner. 

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere ved dobbeltmedlemskap. Se her for oversikt over samarbeidspartnere. 

Sletting av personopplysninger 

Personopplysninger mottatt i forbindelse med ditt medlemskap lagres i vårt aktive kunderegister i 3 år etter medlemskapets avslutning, og vilderetter anonymiseres. Dette grunnet ettersyn fra ulike støtteordninger. Medlemskapet legges inaktivt fra dag 1 etter endt medlemsskap. 

Metadata, slettes 1 år etter medlemskapets avslutting 

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 10 år, i henhold til lovens krav. POL §23 og POL §24 

Rettigheter for den registrerte  

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.Dine opplysninger vil du alltid kunne finne her: https://medlem.ansa.no/logginn 

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene. 

Informasjonssikkerhet 

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.  

Tilgangskontroll og rolletildeling er laget til slik at den enkelte bruker kun har tilgang på opplysninger og nivå. 

Kontaktinformasjon 

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:  

CRM koordinator: kristian.kilen-skogstad@ansa.no 
 

Informasjonskapsler

De aller fleste nettsider av i dag benytter seg av såkalte informasjonskapsler eller cookies for å bedre brukeropplevelsen. En informasjonskapsel er en tekstfil som ved besøk på eller interaksjon med en nettside legges i din nettlesers internminne. Med nytt lovverk og nye EU-regler for informasjonsinnhenting og personvern lurer mange på hva "cookies" er. Her finner du informasjon om hvordan vi bruker cookies.

Lov om elektronisk kommunikasjon krever at ANSA informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). Den såkalte "cookie paragrafen" sier følgende:

§ 2-7b Bruk av informasjonskapsler/cookies

Lagring av opplysninger i brukers kommunikasjonsutstyr, eller å skaffe seg adgang til slike, er ikke tillatt uten at brukeren er informert om hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvem som behandler opplysningene, og har samtykket til dette. Første punktum er ikke til hinder for teknisk lagring av eller adgang til opplysninger:

  • utelukkende for det formål å overføre kommunikasjon i et elektronisk kommunikasjonsnett
  • som er nødvendig for å levere en informasjonssamfunnstjeneste etter brukerens uttrykkelige forespørsel.

Ved å bruke ansa.no samtykker du i at vi kan sette cookies i din nettleser.

"Cookies" - eller "informasjonskapsler" - er en standard teknologi som stort sett alle nettsider bruker i dag. En cookie er en liten tekstfil som legges i din nettlesers internminne, og den gjør at vi kan holde styr på hva du legger i handlekurven din og hvilke varer som presenteres, samt gir oss statistikk som vi bruker til å gjøre nettsidene våre bedre for brukerne våre. De fleste moderne nettlesere (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, etc.) er innstilt på å akseptere cookies automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert. Vi gjør oppmerksom på at det vil føre til at svært mange nettsider ikke vil fungere optimalt om du ikke aksepterer cookies.

Som de fleste andre nettsteder samler vi inn informasjon automatisk og lagrer den i loggfiler på våre servere. Dette er informasjon som f.eks. IP-adresser, hvilken type nettleser man bruker på våre sider, bredbåndsleverandører (ISP), operativsystemer, dato og tid for besøk, samt en del data om navigasjon.

Informasjonen vi samler inn bruker vi til å analysere trender, slik at vi kan gjøre nettsidene våre bedre for deg som besøker oss på nett. Informasjonen vil kun benyttes internt og vil ikke videreføres til noen 3. part og/eller andre personer utenfor ANSA. Vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere deg personlig.

Her er en oversikt over hvilke cookies vi bruker på våre sider:

Google Analytics cookies:

__utmz ser hvor du kom fra (søkemotor, nøkkelord, link, etc.) når du landet på våre sider. Vi bruker Google Analytics både internt på våre sider, men også i bannere og bilder. Derfor kan du av og til se to cookies som heter __utmz.

__utma holder styr på hvor mange ganger du har vært inne på våre sider, slik at vi kan se hvor mange brukere vi har som er inne for første gang og hvor mange som kommer innom våre sider oftere.

__utmb og __utmc holder styr på hvor lenge du befinner deg inne på våre sider, og hvor lenge besøket varer. Disse slettes når du forlater våre sider.

_ga, informasjon fra http://cookiepedia.co.uk/cookies/_ga

This cookie name is asssociated with Google Universal Analytics - which is a significant update to Google's more commonly used analytics service. The new service reduces the reliance on cookies in general, and only sets this one, although Google also say data can be collected without setting any cookies. This cookie is used to distinguishes unique users by assigning a randomly generated number as a client identifier. It is included in each page request in a site and used to calculate visitor, session and campaign data for the sites analytics reports. By default it is set to expire after 2 years, although this is customisable by website owners.

 

Krav til medlemskap

Krav til medlemskap

Alle medlemmer av ANSA må tilfredsstille de krav som følger av organisasjonens statutt 

Medlemskapets gyldighet
Medlemskapet er gyldig når avgiften er betalt og medlemsbetingelsene og personvernerklæringen er akseptert.


• Medlemskapet er løpende og gjelder fra og med dato for innmelding og frem til din aktive utmelding. Se punkt om utmelding for vilkår.
• Medlemmet forplikter seg til å ha oppdatert kontaktinformasjon og utdanningsopplysninger ved å melde fra om relevante endringer. 
• Mangelfulle opplysninger vil kunne føre til redusert medlemstilbud ved at medlemmet ikke nås i de kanaler tilbudene leveres. 
• Dine registrerte opplysninger finner du på https://medlem.ansa.no/min-side

Utmelding
Utmelding kan KUN skje elektronisk ved å logge inn på https://medlem.ansa.no/min-side

• Annen form for utmelding vil ikke godkjennes. 
• Ved avslutning av medlemskap er oppsigelsestiden 3 måneder. Medlemskapet vil løpe ut påfølgende måned etter at oppsigelsestiden er utløpt (opphørstidspunktet).
• Avtaler inngått med ANSAs samarbeidspartnere vil bli avsluttet for utmeldte medlemmer med virkning fra opphørstidspunktet.
o Dersom medlemmet har inngått forsikringsavtaler, vil det etablerte kundeforholdet kunne avsluttes. 
• Inngåtte forsikringsavtaler må meldes av selv, les mer https://medlemsforsikringer.soderbergpartners.no/ansa/Article/8515
• Unnlatt betaling gjelder ikke som utmelding .

Oppsigelse
• Medlem som misligholder eller på annen måte bryter med gjeldende regler kan sies opp uten refusjon av betalt medlemskontingent eller annen kompensasjon. 


Dobbeltmedlemskap 
Ved innmelding gjennom en av våre partnerorganisasjoner aksepterer du at vi sender dine opplysninger også til partnerorganisasjonen du er registrert med i ANSA. 
Se her for oversikt over samarbeidspartnere http://www.ansa.no/medlemskap/dobbeltmedlemskap/


Kontingent og faktura
Du finner alltid de aktuelle prisene for ditt medlemskap http://www.ansa.no/medlemskap

Kontingentbetaling ved nytt medlemskap skjer via valgt betalingsløsning
Medlemskapet vil automatisk fortsette til ditt medlemskap blir avsluttet. 

Kortnummeret blir lagret hos vår betalingsformidler NETS, og ANSA vil ikke ha tilgang til kortnummeret.
Etter registrert studieslutt, vil medlemskapet fortsette, ny pris for medlemskap vil gjelde. 
Dersom medlemskapet ikke betales innen betalingsfristens utløp, sendes en purring 14 dager etter opprinnelig forfall. 
Det vil påløpe et purregebyr på kr 42,-. Dersom purringen ikke betales innen betalingsfrist, sendes det inkassovarsel med ny betalingsfrist før inkasso/rettslig inndrivelse iverksettes .

Medlemmenes rettigheter og plikter
ANSAs aktiviteter og tilbud er i utgangspunktet åpne for alle medlemmer, med enkelte unntak.
• Unntak: Psykologtjeneste, 3 mnd. karenstid fra medlemskapets inngåelse. 


Vilkår i forbindelse med markedsføring- og personopplysningsloven 
Medlemskap forutsetter samtykke til at ANSA kan kommunisere direkte til medlemmet via elektroniske kanaler, per telefon og i brevs form, i henhold til markedsføringslovens regler. 
• Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet  
• Her kan du lese om personvernerklæringen i ANSA 

Endring av vilkår  
ANSA forbeholder seg retten til å gjøre endringer i ovennevnte vilkår. 
Vesentlige endringer i vilkårene vil varsles medlemmene via organisasjonen hjemmeside og nyhetsbrev senest 3 måneder før ikrafttredelse.