Gjennom ANSAs avtale med Tekna kan du være gratis medlem i den ene organisasjonen så lenge du er betalende medlem av den andre.

Om Tekna:

For deg som studerer i utlandet gir Tekna en unik kontakt med det norske arbeidsmarkedet. Du kan holde deg oppdatert på hva som skjer innenfor ditt fagfelt ved hjelp av tidsskriftene Teknisk Ukeblad (med jobbannonser), og medlemsbladet Tekna Magasinet.

Du får et forsprang når du skal søke jobb. Tekna hjelper deg med jobbsøking, CV og arbeidskontrakt.

På læresteder med mange Tekna-medlemmer tilbys kurs og arrangementer.


Mer informasjon om dobbeltmedlemskap i ANSA og Tekna. 

Innmelding for dobbeltmedlemskap 

Allerede Tekna-medlem, men ikke ANSA-medlem:

Velg Tekna som partnerorganisasjon når du melder deg inn i ANSA.

Merk! ph.d.-studenter og ansatte i norsk høyskolesektor kan ikke få gratis medlemskap i ANSA selv om de er betalende medlem i Tekna.

Allerede ANSA-medlem, men ikke Tekna-medlem:

Oppgi ditt ANSA-medlemsnummer i feltet «kommentar» når du melder deg inn i Tekna.

Meld deg inn i Tekna: Innmeldingsskjema

Ikke medlem noe sted?

Meld deg inn i ANSA, og oppgi ditt ANSA-medlemsnummer til Tekna ved innmelding her.