Ferske tall fra Lånekassen viser at antallet nordmenn som velger å studere i utlandet fortsetter å synke. -Det er trist å følge denne utviklingen som er stikk i strid med regjeringens ambisjoner. Nå må de ta grep, forteller ANSAs president Hanna Flood.

Pressemelding fra Association of Norwegian Students Abroad 13.09.2019

- En uoversiktlig støtteordning for skolepenger, dårlig informasjon og usikkerhet knyttet til hvorvidt de får godkjent utdanningen når de kommer hjem til Norge er det som møter studentene. Det har blitt jobbet systematisk for dårlig over tid. Store grep må tas når regjeringen legger frem sin stortingsmelding om studentmobilitet i vinter, mener Flood. 

Lånekassen presenterte i dag sine ferske tall for antallet norske studenter i utlandet i foregående skoleår. Tallene viser en total nedgang både i antallet gradsstudenter, studenter på utveksling og elever på utveksling fra videregående skole. Regjeringen har en uttalt målsetning om at 20 % av norske studenter skal ha tatt deler av graden sin i utlandet innen 2020. På sikt skal dette tallet økes til 50 %. Tallene bekymrer ANSA, som mener regjeringen har seg selv å skylde for den negative utviklingen.

Usikkerhet preger studentene

Nedgangen i antallet studenter er størst i Storbritannia, USA og Ungarn. Dette overrasker ikke ANSAs president som mener usikkerhet knyttet til studiesituasjonen i landene preger studentene.

-Ser vi til Ungarn har studentene opplevd en utrolig turbulent tid. Her kan man i stor grad takke norske myndigheter for uryddig behandling av norske studenter. Studenter i Storbritannia opplever nok en usikkerhet knyttet til Brexit, og studenter i USA preges svært hardt av en svak krone. Alt i alt er dette en vanskelig situasjon for disse studentene, forteller Flood. 

Kritisk utvikling for utveksling i videregående

Et av de mest kritiske tallene Lånekassen presenterer er en stadig nedgang i antallet elever som reiser på utveksling i videregående. Siden 2014 har det vært en nedgang på over 25 % i antallet utvekslingselever per år. 

- Vi vet at det er en direkte korrelasjon mellom de som reiser på utveksling i videregående og de som reiser ut senere. Nedgangen her påvirker nedgangen totalt. Nå er man nødt til å ta grep slik at flere elever og deres foreldre faktisk ser utveksling som en reell mulighet. Det skal ikke være en ordning kun for de få og ressurssterke, avslutter Flood.

Lånekassens ferske tall finner dere her.

Kontakt ANSA
President Hanna Flood
Tlf: 906 51 156

Pressefoto

E-post: president@ansa.no