ANSA reiser igjen på turné for å informere elever på videregående skoler om studiemuligheter i utlandet. Med oss på laget har vi 17 agenter. Sammen skal vi gi deg en perfekt introduksjon til hvordan du kan oppdage verden – gjennom studiene.

I oktober arrangerer ANSA utdanningsmessen  "Oppdag verden - gjennom studiene" i samarbeid med en rekke agenter. Dette er en «internasjonal dag»-turné der vi besøker videregående skoler i flere byer. Vi gir deg informasjon om en hel verden av studiemuligheter!

Bergen

Tirsdag 25. oktober holder vi messe på Amalie Skram videregående skole.

Kl. 11:40-13:00 er messen åpen for elever ved Amalie Skram

Kl. 17:00-18:30 er messen åpen for alle som er interessert i utenlandsstudier.

Les mer og meld deg på

Stavanger

Onsdag 26. oktober kommer messen til Folkets hus i Stavanger.

Kl. 13:00-14:30 holder vi messe for elever ved St. Olav videregående skole.

Kl. 17:00-18:30 er messen åpen for alle som er interessert i utenlandsstudier.

Les mer og meld deg på

 

ANSA og godkjente agenter

ANSA og våre godkjente agenter blir ofte invitert til videregående skoler for å informere om studier i utlandet. ANSA gir nøytral informasjon om alle studieland og studieretninger, men har ikke kapasitet til å hjelpe alle elever med deres søknader.  Ofte må vi begrense oss til å snakke om noen enkelte land eller fag. Derfor er agentene vi samarbeider med, en god ressurs. De samarbeider igjen tett med enkelte utdanningsinstitusjoner, og spiller en viktig rolle i å bistå elever i søknadsprosessene.

Kvalitetssikret informasjon

Agentene ANSA har med på turnéen er kvalitetssikret, og gir tilstrekkelig og redelig informasjon til norske elever som ønsker å studere i utlandet. NIFU-undersøkelsen utført februar 2017 viser at 1 av 3 studenter som studerer i utlandet benytter seg av agenter i søknadsprosessen. Se fullstendig oversikt over agentene som blir med på turneen nederst på denne siden.  I tillegg blir også Lånekassen med på turnéen for å informere om prosessen rundt stipend og lån, og Noram og Education USA som informerer om studier i USA.

Komplett oversikt

"Oppdag verden - gjennom studiene" gir deg en så komplett oversikt som mulig over studiemulighetene du har i utlandet. Slik får du gode forutsetninger for å gjøre velinformerte og gode studievalg når den tid kommer! I tillegg vil du bli kjent med hvilke krav som stilles til finansiering og godkjenning av studier, noe som er viktig kunnskap for alle som ønsker å studere i utlandet.

Her finner du en oversikt over agentene du møter på oppdag verden og hvilke muligheter de tilbyr! 

Vi ses på "Oppdag verden"!

 

 

Foto: Poprotskiy Alexey/Shutterstock