Denne høsten reiser ANSA igjen på turné for å informere elever på videregående skoler om studiemuligheter i utlandet. Med oss på laget har vi 19 agenter. Sammen skal vi gi elevene en perfekt introduksjon til hvordan de kan oppdage verden – gjennom studiene.

Uke 41, 42 og 43 arrangerer ANSA i samarbeid med en rekke agenter Oppdag verden-gjennom studiene. Dette er en «Internasjonal dag»-turné der vi vanligvis besøker videregående skoler i flere byer. Grunnet Covid19 er skoleturnéen i år endret til et hybrid arrangement. Vi besøker noen skoler fysisk, men arrangerer også en digital utdanningsmesse for alle i hele Norge. Målet med turnéen er å samle en hel verden av studiemuligheter i kantinen/aulaen på skolen der elevene studerer, og i år også på zoom.

Østlandsområdet uke 41 og 42

Lambertseter videregående skole, tirsdag 12. oktober, 11.00 – 12.30

Foss videregående skole, onsdag 13. oktober 10.00 – 12.00

Elvebakken videregående skole, torsdag 14. oktober 14.00 – 16.00

Ås videregående skole, tirsdag 19. oktober 13.00 – 15.00

Oslo Katedralskole, onsdag 20. oktober 14.15 – 15.45

Blindern videregående skole, torsdag 21. oktober, 09.00 – 11.30

Ullern videregående skole, torsdag 21. oktober 14.00 – 16.00

Hele Norge uke 43: Online utdanningsmesse

Online utdanningsmesse om studier i utlandet for alle elever i hele Norge. 

Tid: 26. - 28. oktober 2021
Sted: Zoom

TIDSPLAN: 

Tirsdag 26.10. 
Kl. 16-17: UK Høyere utdanning
Kl. 17-18: USA, Canada Høyere utdanning  
Kl. 18-19: Australia, NZ Høyere utdanning

Onsdag 27.10.
Kl. 16-17: Språkkurs 
Alle språk bortsett fra engelsk og skandinavisk
Kl. 17-19: Europa Høyere utdanning

  • 17.00: Frankrike
  • 17.15: Tyskland
  • 17.30: Spania
  • 17.45: Irland
  • 18.00: Italia
  • 18.15: Nederland
  • 18.30: Danmark
  • 18.45: Andre europeiske land    

Torsdag 28.10.  
Kl. 16-17: Asia, Latin-Amerika, Afrika Høyere utdanning
Kl. 17-19: Europa Medisin, tannlege, veterinær 

Les her for mer informasjon og påmelding.

ANSA SAMMEN MED GODKJENTE AGENTER
ANSA og våre godkjente agenter blir ofte invitert til videregående skoler for å informere om studier i utlandet. Ofte begrenser dette tilbudet seg til noen enkelte land eller fag. ANSA gir nøytral informasjon om alle studieland og studieretninger, men har ikke kapasitet til å hjelpe alle elever med deres søknader. Derfor spiller agentene som samarbeider tett med enkelte utdanningsinstitusjoner en viktig rolle i å bistå elevene i søknadsprosessene.

KVALITETSSIKRET INFORMASJON
Agentene ANSA har med på turnéen er kvalitetssikret, og gir tilstrekkelig og redelig informasjon til norske elever som ønsker å studere i utlandet. NIFU undersøkelsen utført februar 2017 viser at 1 av 3 studenter som studerer i utlandet benytter seg av agenter i søknadsprosessen. Se fullstendig oversikt over agentene som blir med på turneen nederst på denne siden. I tillegg blir også Lånekassen med på turnéen for å informere om prosessen rundt stipend og lån.

KOMPLETT OVERSIKT
Oppdag verden - gjennom studiene skal gi elevene ved de videregående skolene en så komplett som mulig oversikt over studiemulighetene de har i utlandet. Slik skal elevene ha gode forutsetninger for å gjøre velinformerte og gode studievalg når den tid kommer. I tillegg vil de være kjent med hvilke krav som stilles til finansiering og godkjenning av studier, noe som er viktig kunnskap for alle som ønsker å studere i utlandet.

Her finner du en oversikt over agentene du møter på oppdag verden og hvilke muligheter de tilbyr! 

Vi ses på oppdag verden!

Foto: Poprotskiy Alexey/Shutterstock