Forrige uke var ANSAs president på audiens hos HKH Kronprins Haakon for å orientere om ANSA sitt arbeid og planene framover.

- Vi prøver å være til stede for våre medlemmer i utlandet og jobber for at internasjonal kompetanse skal bli verdsatt i Norge. Vi setter utrolig stor pris på å ha Kronprinsen som vår beskytter og opplever det som veldig fint at han støtter vårt arbeid, forteller Hanna Flood, president for ANSA.  

Ordningen med beskytterskap fungerer som en anerkjennelse av organisasjoner og arrangementer innenfor viktige områder i samfunnslivet, heter det på kongehusets nettsider. 

Kronprinsen har selv vært utenlandsstudent ved University of California, Berkeley og senere ved London School of Economics. 

- Under audiensen orienterte vi blant annet om ANSA sin satsning på psykisk helse, arbeid med annerkjennelse av utdanning i utlandet og arbeid for overgang fra studieliv til arbeidsliv for studenter i utlandet. I 2019 fikk vi endelig midler til å drive online psykologtilbud, noe som har vært ekstremt viktig for våre medlemmer, fortsetter Flood. 

Se videoen laget av Kongehuset her.