Å reise ut og forlate familie, venner og trygge forhold i Norge kan for noen bli en svært tøff erfaring. Når du føler du ikke har tilstrekkelig kontroll over egen tilværelse kan det være nødvendig å prate med noen, og da kan kanskje ANSA være til hjelp.

Vi har en sosialveileder i Oslo som er tilgjengelig for deg i ukedagene, enten du bare trenger å snakke med noen eller du har konkrete spørsmål om helsemessige eller studierelaterte utfordringerSosialveilederen vår kan også kontaktes hvis har utfordringer på lærestedet ditt, helseforsikringsspørsmål eller andre små og store utfordringer. Les mer om sosialveiledningstjenesten i ANSA her 

Vi har også et tett, livssynsnøytralt samarbeid med fem studentprester i Sjømannskirken, som alle har lang erfaring og er veldig proffe på både beredskapsarbeid og konfidensielle samtaler. Studentprestene har bred erfaring med problemfylte situasjoner og fungerer som nøytrale omsorgspersoner og samtalepartnere for studenter. De kan som oftest også besøke deg på studiestedet dersom du har behov for det.  

Terskelen for å ta kontakt med både sosialveileder og studentprestene er veldig lav; ikke ta kontakt kun ved store katastrofer, men også om du - eller noen du kjenner - skulle få det litt tøft i hverdagen. 

Noen ganger kan en samtale med en nøytral tredjepart være det som trengs, mens det andre ganger kan være behov for mer profesjonell hjelp i form av et profesjonelt hjelpeapparat. Som studentenes interesseorganisasjon kan ANSA hjelpe deg med å finne frem til for eksempel psykolog. Vi samarbeider blant annet med en online psykologtjeneste, les mer om dette tilbudet her.

 

 Sosialveileder i ANSA kan kontaktes på   følgende måter: Bestill en   konfidensiell veiledningst HER eller send   en epost til sosialveileder@ansa.no.

 

 

Norske studentprester i utlandet (som kan kontaktes 24/7):

  • Sverre Tofte(Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, Belgia, Frankrike, Sveits, Italia og Spania)   +47 91 84 98 02
  • Hilde Sirnes (Polen, Tsjekkia, Slovakia, Østerrike, Latvia,Romania, Kroatia og Ungarn) tlf. (+47) 97 60 25 31  
  • Kristoffer Lønning Tørressen (Australia og New Zealand) tlf. (+61) 421 356 501 
  • Ingrid Ims (Storbritannia og Irland) tlf. (+44) 79 5194 5280    
  • Odd Inge Tangen (USA, Canada og Mexico) tlf. (+1) 646 248 2366 

                               ----------------------------

Hvis du heller ønsker å skrive med noen om dine utfordringer, så har Mental Helse i Norge chatte-tjenesten Si det med ord. Dette er et lavterskeltilbud hvor du kan skrive om det som plager deg.

Mental Helse har også tjenesten Hjelpetelefonen Dette er en døgnåpen tjeneste hvor du kan ringe inn for å snakke med noen om dine utfordringer. Du kan også ringe dem fra utlandet.