Bli med på å gjøre hverdagen til norske studenter i utlandet enda bedre! Det finnes forskjellige måter du kan engasjere deg på i ANSA, alt fra lokalt i byen du studerer i, til å være president og styre organisasjonen.

ANSA hadde ikke vært en realitet uten de over 500 tillitsvalgte ute i verden, og noen hjemme i Norge, som engasjerer seg i ANSA.

ANSAs tillitsvalgte arrangerer et hav av ulike aktiviteter studieåret igjennom – være seg bowling, quiz, julebord, veldedighetsprosjekter, 17.mai-feiring eller karrieredager. 

Hvorfor engasjere seg?

Et tillitsverv i ANSA kan gi deg nyttige erfaringer, flotte opplevelser, et nytt nettverk og ikke minst får du bidratt til å gjøre hverdagen til andre utenlandsstudenter enda bedre!

Drivkraften i ANSA

Det er de tillitsvalgte rundt omkring i verden som er drivkraften i ANSA. Deres kreative påfunn blir til alt fra studentolympiader og veldedighetsprosjekter til pepperkakebaking og bowling-quiz. Ingenting er for lite, som for eksempel en liten gjeng på sumo-turnering i Japan, men ingenting er heller for stort for de som tør å satse! Man kan samle 800 konsertlystne ungdommer til å se Kaizers Orchestra i Praha eller studenter fra hele Europa i en skibakke i Engelberg.

Det er ikke vanskelig å få et verv i ANSA! Aller først bør du bestemme deg for hvor du har lyst til å engasjere deg.

Vervene i ANSA

Det finnes ulike verv i ANSA og du kan engasjere deg på alt fra lokalt plan til å sitte øverst i organisasjonen som president. Alle verv er like viktige og utgjør en forskjell for norske medstudenter i utlandet.

Kontaktperson

Vi tilstreber å ha en tillitsvalgt på hvert enkelt lærested der det går en nordmann. Kontaktpersonenes oppgaver varierer, men dette er i stor grad et verv der du selv velger hva du vil gjøre ut av det. Du forplikter deg til at vi kan offentliggjøre dine kontaktdetaljer slik at fremtidige søkere og studenter kan kontakte deg. Kanskje kan ANSA bruke deg som primærkontakt dersom det skjer noe på ditt lærested.

Hva kreves av en kontaktperson?

En god KP skriver en studiestedsrapport som vårt informasjonskontor kan benytte seg av for praktisk og mer personlig informasjon. Utover dette er du som KP hjertelig velkommen til å arrangere treff for nordmenn i området ditt, og til å søke om midler til det fra ANSA.

Bli kontaktperson

For å bli kontaktperson (kp) sender du e-post til medlem@ansa.no.

Representant

En ANSA-representant representerer studielandet i en tidsbegrenset periode da det ikke finnes lokale eller regionalt tillitsvalgte. En ANSA-representant skiller seg fra en ANSA-kontaktperson ved at hen representerer hele studielandet og ikke bare studiestedet. Andre studenter som studerer i landet kan kontakte representanten, og hen vil være en pådriver for sosiale arrangementer. ANSA sentralt vil skrive om representanten på landsiden på ansa.no og eventuelt på ANSAs Facebook-side for studielandet.

Ønsker du å være ANSA-representant for ditt studieland? Ta kontakt med organisasjonskonsulent Marthe på marthe.pedersen@ansa.no.

Lokallag

I byer der det befinner seg mange nordmenn går ofte disse sammen og former et lokallag. Da velges et styre på minst to personer til å føre en mer organisert form for representasjon av ANSA og avholdelse av arrangementer. Det er på lokallagsnivå hvor det meste av ANSA-aktivitet og moro foregår, for eksempel sosiale treff, middager, bowling, utflukter og hva enn man kan komme på. Lokallagene plikter i å holde et årsmøte hvert år der styret velges. Lokallagene ligger alltid underlagt et landsstyre, og får tildelt driftstøtte (frifondsmidler) direkte fra ANSA Sentralt hvert år basert på antall medlemmer. Du finner lokallaget ditt via nettsidene til de ulike ANSA-landene.  

Landsstyre

Det finnes 23 ANSA-land/regioner med egne styrer. Landsstyrene er selvstendige i sin virksomhet og består av forskjellige verv som for eksempel leder, økonomiansvarlig, arrangementansvarlig osv. Et landsstyre får driftsmidler direkte fra ANSA og må holde årsmøte og organisasjonskurs hvert år. Utover dette har landsstyrene ansvaret for oppfølging av lokallagene og annet moro, for eksempel medlemsblad, karrieredager og store sosiale arrangementer. Du finner landsstyret ditt via nettsidene til ANSA-landene.

Utvalg

For alle med spesielle interessefelt eller med lysten til å starte et prosjekt, kan ANSA gi rom, nettverk og midler. Derfor har vi noen flotte utvalg i ANSA, som enten samler studenter fra en fagretning som ANSA Veterinær, eller som samler de rundt et prosjekt, som Students Help Students. Vi har for tiden følgende utvalg i ANSA.

Hovedstyret

Ved hver generalforsamling, i august hvert år, velger de oppmøtte medlemmene et nytt hovedstyre i ANSA. Hovedstyrets formål er å følge opp de vedtakene som blir gjort under generalforsamlingen og sørge for styringen av ANSA i løpet av året. Dette er altså et strategisk organ som møtes til seks møter i løpet av året.

Hver hovedstyrerepresentant får ansvaret for å følge opp noen land og utvalg. Både nåværende og tidligere utenlandsstudenter kan stille til valg i ANSA, og dette gjøres ved å ta kontakt med valgkomitéen.

President

Samtidig som et nytt hovedstyre velges, velges det også en ny president. Presidenten er styreleder, men i motsetning til resten av hovedstyret, jobber vedkomne på fulltid på kontoret i Biskop Gunnerusgate 2 i Oslo. Presidenten jobber hovedsakelig politisk og med media for å fremme utenlandsstudenters interesser, men er også lederen for både hovedstyret og organisasjonen. Ønsker du å stille til valg i ANSA som presiden? Kandidater bør melde sin kandidatur til valgkomitéen

Start et utvalg, lokallag eller landsstyre

Dersom du ikke fant det utvalget du håpet på, eller det ikke finnes noe lokallag i byen, eller noe landsstyre i landet der du studerer, ta gjerne kontakt med oss! Vi hjelper deg med råd og informasjon om hvordan du eventuelt kan skape et nytt medlem i ANSA-familien.

For tillitsvalgte i ANSA

Dersom du allerede er tillitsvalgt, tusen takk! Alt du trenger å vite (eller nesten) ligger på vårt intranett ANSA Tillitsvalgt som du kan logge inn på.