Landsstyret består av landsleder, nestleder, økonomiansvarlig, informasjonsansvarlig, markedsansvarlig, webansvarlig og Games of ANSA UK (GAUK)-ansvarlig. Landsstyret er ansvarlige for ANSA UK sine nasjonale arrangementer og daglige drift. Personer til disse vervene velges hvert år på årsmøtet.

Kontaktinformasjon for styret 2022/2023

Landsleder: August Sandnes

Studerer Business på University of Strathclyde i Glasgow.

Som leder er mitt hovedansvar å lede styret i sine plikter og arbeidsoppgaver. Jeg har tett kontakt med hovedstyret i ANSA, her spiller vi inn UK sine standpunkter i å forme organisasjonspolitikk som igjen påvirker norsk student politikk. Som leder har jeg også overordnet ansvar for økonomi, arrangementer og kommunikasjon i ANSA UK.

Da jeg flyttet for å studere i Glasgow ble jeg møtt av et kult og inkluderende ANSA som inspirerte meg til å engasjere meg først lokalt som økonomiansvarlig i mitt lokallag, så i landsstyret som nestleder og nå, leder. Dette studieåret bringer nye utfordringer med blant annet etterdønninger av Brexit og økende levekostnader, men også muligheten for et normalt studieløp både sosialt og faglig for studenter i UK.

Jeg gleder meg til et nytt spennende år med ANSA UK!

landsleder.uk@ansa.no

Erfaringsrapport for landsleder 2021/2022 

 

Nestleder: Sara D'Arcy Sheperd

Studerer International Relations and International Law ved University of Edinburgh

Mine hovedoppgaver er å arrangere årsmøte for ANSA UK i mars 2023 og bistå leder og resten av styret med arbeidsoppgaver i løpet av styreåret. 

Jeg ser veldig fram til dette året i styret! Nå som vi (forhåpentligvis) legger koronatilværelsen bak oss og jeg er veldig klar for å være med å avholde arrangement med nordmenn over hele Storbritannia og jobbe for at norske studenter i Storbritannia blir hørt i studentpolitikken!

nestleder.uk@ansa.no

Erfaringsrapport for nestleder 2021/2022

 

Økonomiansvarlig: Martin Wold

Studerer Economics & Finance ved The University of Manchester

Mine hovedoppgaver er å føre regnskap og passe på at vi holder oss til budsjettet jeg satt opp i starten av året. Jeg er også ansvarlig for å betale ulike kostnader som skulle dukke opp, samt sende ut fakturaer.

Jeg ser frem til et spennende år som økonomisjef i ANSA UK og håper vi kan være med på å gjøre studietiden enda litt bedre for nordmenn som studerer i UK.

okonomi.uk@ansa.no

Erfaringsrapport for økonomiansvarlig 2021/2022

 

Informasjonsansvarlig: Lars Bendik Larsen  

Studerer International Business, Finance and Economics ved Alliance Manchester Business School  

Hovedoppgavene består av å samle inn dokumenter, registrere nye LL-styrer og arrangering av organisasjonskurs, i tilegg til å samarbeide tett med webansvarlig, landsleder og økonomiansvarlig. 

info.uk@ansa.no

Erfaringsrapport for infoansvarlig 2021/2022

 

Markedsansvarlig: Knut Martin Halvorsen 

Studerer Law LLB ved University of Essex i Colchester

I vervet som Markedsleder UK er hovedansvaret å arrangere en Karrieredag i London som i år vil ta sted 12. november 2022. Både i rollen som Markedsleder, medlem av ANSA og som student i Storbritannia er vervet en givene opplevelse da en har mulighet til å utvide nettverket til norske studenter, være ett led mellom studie og videre liv og få innsikt inn i rekrutering og skape mellommenneskelige relasjoner med både studenter og bedrifter.  

Nå som vi beveger oss ut av en periode sterkt preget av pandemi og digitale møteplasser er det en glede ANSA og meg å endelig arrangere et event for alle i ANSA UK, der en har en reel mulighet til å måte og komme i kontakt med en potensiell arbeidsgiver på både en nordisk og internasjonal plan. Vi hører gjerne på hva dere har å si, og rollen som Markedsleder er noe jeg ønsker å gjøre til mer enn en «annual special». Ta gjerne kontakt med meg på:

marked.uk@ansa.no

Erfaringsrapport for markedsansvarlig 2021/2022

 

Webansvarlig: Jakob Nussle Rekdal

Studerer Business Management ved Alliance Manchester Business School

Hovedoppgavene mine er å få informasjon ut til medlemmer gjennom sosiale medier, e-post og ANSA sine hjemmesider, samt å følge opp hvordan lokallagene i UK fremstår på sosiale medier. I tillegg samarbeider jeg tett med hele landsstyret når det gjelder promotering av ulike arrangementer og bistår også styret med diverse arbeidsoppgaver.

Jeg ser frem til en spennende og lærerik periode som Webansvarlig i ANSA UK og skal gjøre mitt beste for å tilrettelegge for et optimalt studieopphold for norske studenter i Storbritannia!

web.uk@ansa.no

Erfaringsrapport for webansvarlig 2021/2022

 

GAUK-ansvarlig: Elisabeth Hagen 

Har studert Psychology ved University of Essex, studerer nå en master i Human Resources and Management ved University of Essex. 

Mine hovedoppgaver er å arrangere Games of ANSA UK, vår eneste av de fire landsdekkende arrangementene som kun er et sosialt arrangement. Mine oppgaver er planlegging, organisering og gjennomføre av selve arrangementet med et hovedformål om å skape samhold, glede og inkludering for våre norske studenter i UK. 

Jeg ser frem til et spennende år som GAUK ansvarlig og med en posisjon i landsstyret. Nå som vi går ut av en tøff periode med corona og restriksjoner ser jeg frem til å endelig være med på å arrangere sosiale arrangementer hvor norske studenter kan møte fysisk og bli kjent på tvers av landet. 

gauk.uk@ansa.no

Erfaringsrapport for GAUK-ansvarlig 2021/2022