Her finner du en guide for leieforhold i Storbritannia. Informasjonen kan være nyttig for deg som har planer om å leie, eller allerede leier bolig som utenlandsstudent!

Hvor skal jeg begynne? 

Først og fremst: Husk alltid skriftlig kontrakt/avtale og les alt godt gjennom før du skriver under!

UNIVERSITETETS STUDENTBOLIGER

Når du har fått godkjent studieplass har du en rekke alternativer når det kommer til bolig. En av disse er studentboligene universitetene tilbyr. Dette er det mest vanlige og tryggeste alternativet for både britiske og internasjonale studenter. Som internasjonal har du førsteprioritet og er som regel garantert bolig! 
      Velger du å bo i universitetets studentboliger har du mest sannsynligvis alt du trenger på én plass, og det er ikke uvanlig med en 24/7 vakttjeneste om noe skulle gå galt. 
         En annen fordel med studentboligene er at regninger– sånn som strøm og vann– vil være inkludert, noe det som regel ikke er om man leier privat. Om vasken er tett eller du er misfornøyd med noe vil også universitetet stille opp. 
         Det sosiale er også grunnen til at førsteårsstudenter velger studentboliger. Noen universiteter vil prøve å plassere deg sammen med studenter fra studiet ditt slik at du får bekjentskaper før skolestart, eller fra hjemlandet ditt om du ønsker det. Skal du studere master eller phd– en såkalt 'mature student'– er det gode muligheter for at universitetet tar hensyn til det og vil plassere deg sammen med jevnaldrende eller andre masterstudenter. 

Informasjon om studentboligene finner du på universitetets nettsider. Det er også sannsynlig at universitetet vil ta kontakt med deg/sende deg informasjon om boligmulighetene de tilbyr. 

PRIVATE STUDENTBOLIGER 

Et annet alternativ er å leie studentboliger fra en privat aktør. Dette kan være et godt alternativ for noen, men varierer fra sted til sted. 
Noen ganger vil de private studentboligene være både billigere eller dyrere enn universitetsboligene. Ofte er de av en nyere standard fordi prisen er litt høyere. 
Her kan student.com anbefales som plattform å søke gjennom! 

For studenter som ønsker å bli kjent med andre studenter fra eventuelt andre universiteter i området, eller som ønsker å bo ved en annen beliggenhet er dette et godt alternativ. 

Stort sett er det ganske likt universitetets studentboliger når det kommer til tjenester og garantier. 

LEIE PRIVAT

Om du bestemmer deg for å leie privat anbefales det å lese informasjonen nedenfor i neste avsnitt som gir deg nyttig informasjon du burde vurdere før du skriver under på en eventuell kontrakt. 

Som nevnt tidligere velger de fleste og bo i studentbolig første året i Storbritannia, men for noen er det å leie privat det beste alternativet. 

Mange velger å leie privat andre året som student, gjerne med venner eller studiekamerater de har blitt kjent med på universitetet. Også her varierer prisen ganske mye, men det er gode muligheter for å finne rimelige boliger privat. 

Her er noen populære plattformer for privat leie i UK: 
www.rightmove.co.uk

www.housepals.co.uk

www.spareroom.co.uk

www.gumtree.com

www.zoopla.co.uk

Depositum

Det er pålagt i England og Wales at den private utleieren som leier ut en bolig med en såkalt «assured shorthold tenancy» (den mest vanlige husleieavtalen på privatmarkedet i UK) må plassere ditt depositum i en av de følgende tenancy deposit protection (TDP) schemes:

 •  Deposit Protection Service

 •  MyDeposits

 •  Tenancy Deposit Scheme

 •  Capita Tenancy Deposit Protection

Likeledes er enhver privat utleier («landlord») i Skottland pålagt det samme (siden 2012), og her må depositumet inn på ett av følgende tre program:

   •  Safe Deposits Scotland

   •  My Deposits Scotland

   •  Letting Protection Scotland

I Nord-Irland (fra 1.april 2013) må depositum betales inn her:

 • My Deposits Northern Ireland

Disse er ment å være en sikker, uavhengig tredjepart som skal sikre at du som leieboer får ditt depositum tilbakebetalt, såfremt du:

  •  Oppfyller vilkårene i leiekontrakten forøvrig

  •  Ikke ødelegger boligen

  •  Betaler din husleie og dine regninger

Din utleier må sette inn depositumet i ett av de ovennevnte programmene innen 14-30 dager (varierer litt fra land til land) etter at depositumet er mottatt, og der må det stå gjennom hele leieforholdet. Huseier må samtidig også sørge for et skriftlig dokument (tenancy statement) som inneholder informasjon om hvilke spesifikke grunner som kan føre til at ditt depositum ikke blir fullt tilbakebetalt på slutten av leieforholdet. Denne informasjonen bør bli gitt til deg senest 28 dager etter at du har innbetalt depositumet.

Husk at denne tjenesten skal være kostnadsfri, både for utleier og leieboere!

Garanti

Husk at det veldig ofte kreves en garantist når du skal leie en bolig i UK. En garantist er en person som tar på seg det fulle, økonomiske ansvaret for leieforholdet – inkludert fullt ansvar for betaling av husleien om leietaker ikke betaler, erstatning av eventuelle ødeleggelser i boligen osv. Her må man merke seg at under klausulen «joint and several liability» i husleiekontrakten, er garantisten også ansvarlig for hele boligen, ikke bare leietakerens rom. Garantisten må vanligvis være bosatt i UK, noe som er spesielt problematisk for utenlandske studenter.

Hvis du ikke har en garantist i UK, kan du fortsatt leie en bolig, men huseieren vil da sannsynligvis be deg om forhåndsbetalt husleie – dette kan være alt fra 6 – 12 mnd. husleie. Det er lurt å fortelle huseier tidlig i kontraktforhandlingene om du ikke har en garantist i UK. Dette vil spare tid for begge parter.

Problemer med leieforhold

Hvis du mot formodning skulle ende opp med problemer i forhold til leieboligen din, kan det være nyttig å snakke med noen som har kunnskap og erfaring på dette området. Enten det dreier seg om husleietvister, kontraktproblemer/kontraktbrudd, depositum osv., kan du kontakte ett av disse stedene for hjelp:

Citizens Advice Bureau
CAB kan gi uavhengig, gratis råd og veiledning i saker som omhandler problemer med leieboligen din.

Citizen Advice England og Wales: www.citizensadvice.org.uk

Citizens Advice Scotland: www.cas.org.uk

Citizen Advice Nord-Irland: www.citizensadvice.co.uk

Her finner du noen nyttige tips rundt boligspørsmål i UK:

www.citizensadvice.org.uk/advice4me/youth_housing_advicem.htm

Fri advokathjelp

LawWorks: www.lawworks.org.uk (England & Wales)

Advokater hjelper gratis og frivillig økonomisk vanskeligstilte individer eller grupper med veiledning på ett av sine kontorer. Foreløpig lokalisert i London, Manchester, Birmingham, Yorkshire and Bristol.

LegalAid (fri rettshjelp): www.gov.uk/legal-aid/overview
Advokater som tilbyr fri rettshjelp for økonomisk vanskeligstilte. Fungerer ganske likt som fri rettshjelp i Norge.

Finn et advokatkontor som støtter Legal Aid i England: www.find-legal-advice.justice.gov.uk 

Skottland:
Scottish Legal Aid Board (SLAB):
 
www.slab.org.uk/public/advice/index.html

Finn en advokat (som gir fri rettshjelp) i Skottland: 
www.slab.org.uk/public/solicitor-finder/

The Private Rented Housing Panel (PRHP Scotland) kan hjelpe i saker som gjelder f.eks. uenigheter om husleier og reparasjoner i privat-leide leiligheter over hele Skottland: www.prhpscotland.gov.uk/prhp/143.html

Nord-Irland: Northern Ireland Legal Services Commission:
www.nilsc.org.uk

Meglere

Et billigere alternativ enn å gå til rettslige steg er å benytte seg av en megler (mediator). Disse kan benyttes i de fleste typer private konflikter, også når det gjelder boligkonflikter. Her kan du finne en oversikt over meglere i forskjellige deler av UK:
www.civilmediation.justice.gov.uk