ANSA UK har flere lokallag og mange arrangementer rundt om i Storbritannia. Få en oversikt over hva vi i ANSA UK gjør, hvem vi er og hva vi kan tilby deg som studerer i Storbritannia.

Se Storbritannia og delta på mange rimelige arrangementer!

ANSA UK har arrangementer over hele Storbritannia, og ved å være medlem får man muligheten til å reise til steder man kanskje vanligvis ikke ville reist til.

Arrangementene vi avholder i løpet av året er Kick-off/organisasjonskurs, karrieredag i London, Games of ANSA UK og årsmøte. 

Mer info om hvor arrangementene holdes og detaljer om hvert arrangement for 2022/2023 kommer. Følg oss på facebook for å holde deg oppdatert!

For en liten egenandel får man bo en hel helg på hotell med mat inkludert. På noen av arrangementene blir også reiseutgifter opp til et forhåndsbestemt beløp dekket.

Flere lokallag med faglige og sosiale arrangementer

Rundt omkring i Storbritannia eksisterer det flere ulike lokallag, og alle som er medlem i ANSA har mulighet til å starte et lokallag på den studieplassen de studerer.

Lokallag arrangerer alt i fra fredagspils til juleverksted og 17. mai-feiring. Noen av lokallagene har også arrangert fagdager og temakvelder. 

Se en oversikt over alle lokallagene i Storbritannia / UK her.

Stift nye bekjentskap og kontakter

Ved å være medlem i ANSA får du muligheten til å bli kjent med nordmenn over hele Storbritannia - og også resten av verden, og du får tilgang på mange medlemsgoder tilpasset deg som utenlandsstudent. 

Kontakt med næringslivet

Vi har også kontakt med næringsliv – både i Storbritannia og i Norge – og det hender at jobber blir lyst ut gjennom oss.

Samarbeid med andre ANSA-land

Vi samarbeider også med andre ANSA-land. Vi har blant annet reist til Frankrike for å ta del i norsk-fransk forum i regi av ANSA Frankrike. Medlemmer har også deltatt på ANSA Sveits sine vinterleker, ANSA Ungarn sitt Transylvania-prosjekt og ANSA Nederland og Belgia sin filmfestival. 

Ved behov for hjelp i utlandet

ANSA har en kvalifisert sosialrådgiver som hjelper og veileder norske utenlandsstudenter i ulike situasjoner – både små og store utfordringer de måtte møte i sin studenthverdag i utlandet. Vi tilbyr samtaler, veiledning, informasjon om rettigheter og eventuelt hjelp til å komme i kontakt med det øvrige helse- og støtteapparatet i studielandet, også hjemme i Norge.

Kontakt ANSAs sosialrådgiver

Ta kontakt med ANSAs sosialrådgiver, enten på raadgiver@ansa.no eller telefon (+47) 22 47 76 04. Sosialrådgiveren har taushetsplikt og er selvsagt en helt gratis tjeneste.

Beredskapstjeneste og kontakt med sjømannskirkene

ANSA har en beredskapsplan for kriser som oppstår i utlandet som både dekker enkelthendelser og kriser av større omfang. ANSA skal sørge for at hendelser blir ivaretatt, enten av oss eller av andre instanser. 

Gjennom beredskapsplanen samarbeider vi med andre tunge instanser som Sjømannskirken og deres fem ambulerende studentprester,
 Utenriksdepartementet (UD)utenriksstasjoner og studenthelsetjenesten ved Universitetet i Oslo.

Større kriser i utlandet

Ved større kriser i utlandet har ANSA òg en koordinerende rolle. Vi sørger for at det nødvendige hjelpeapparatet blir aktivert og bistår med konkret informasjon. Etter selve hendelsen kan det også oppstå en del praktiske problemstillinger som vi også ønsker å bistå de involverte med.

Beredskapstelefon

Dersom du opplever en krise kan du ringe vår samarbeidspartner Sjømannskirken på deres beredskapstelefon (+47) 951 19 181 (døgnbemanning), evt. ring ANSA på (+47) 906 51 156. Vi kan alle bistå med råd og veiledning og sette deg i kontakt med riktige instanser.

Kontakt ANSA i UK

Studerer du og ønsker å komme i kontakt med andre nordmenn i Storbritannia eller har spørsmål om ANSA i UK, ta kontakt med oss i landsstyret til ANSA UK så vil vi hjelpe så best vi kan. 

ANSA UK på Facebook

På Facebooksiden til ANSA UK kan du holde deg løpende oppdatert på det som skjer for ANSAs medlemmer i UK og komme i kontakt med andre norske studenter.