ANSA Slovakia er en interesseorganisasjon for norske studenter i Slovakia. Vårt arbeid består i å sikre studentenes interesser, styrke samholdet på studiestedet og ikke minst stå for sosiale hendelser.

To aktive lokallag i Slovakia

Det finnes også norske studenter i Bratislava, men foreløpig ikke et aktivt lokallag. Du kan lære mer om vårt arbeid og hva vi driver med ved å lese våre statutter og vårt arbeidsprogram. 

Kontakt ANSA i Slovakia

Studerer du og ønsker å komme i kontakt med andre nordmenn i Slovakia eller har spørsmål om ANSA i Slovakia, ta kontakt med oss i landsstyret til ANSA Slovakia så vil vi hjelpe så best vi kan.

Du kan også sende e-post til slovakia@ansa.no.

ANSA Slovakia på sosiale medier

På Facebooksiden til ANSA Slovakia kan du holde deg løpende oppdatert på det som skjer for ANSAs medlemmer i Slovakia og komme i kontakt med andre norske studenter. I tillegg kan du legge til ANSA Slovakia på både Snapchat og Instagram, med brukernavn ansaslovakia. Dersom du ønsker vår oppmerksomhet på dine bilder, bruk emneknaggene #ANSAslovakia, #ANSAlove og #opplevSK. 

Stift nye bekjentskap og kontakter

Ved å være medlem i ANSA får du muligheten til å bli kjent med nordmenn over hele Slovakia - og også resten av verden, og du får tilgang på mange medlemsgoder tilpasset deg som utenlandsstudent. 

Ved behov for hjelp i utlandet

ANSA har en kvalifisert sosialrådgiver som hjelper og veileder norske utenlandsstudenter i ulike situasjoner – både små og store utfordringer de måtte møte i sin studenthverdag i utlandet. Vi tilbyr samtaler, veiledning, informasjon om rettigheter og eventuelt hjelp til å komme i kontakt med det øvrige helse- og støtteapparatet i studielandet, også hjemme i Norge.

Kontakt ANSAs sosialrådgiver

Ta kontakt med ANSAs sosialrådgiver, enten på raadgiver@ansa.no eller telefon (+47) 22 47 76 04. Sosialrådgiveren har taushetsplikt og er selvsagt en helt gratis tjeneste.

Beredskapstjeneste og kontakt med sjømannskirkene

ANSA har en beredskapsplan for kriser som oppstår i utlandet som både dekker enkelthendelser og kriser av større omfang. ANSA skal sørge for at hendelser blir ivaretatt, enten av oss eller av andre instanser. 

Gjennom beredskapsplanen samarbeider vi med andre tunge instanser som Sjømannskirken og deres fem ambulerende studentprester
Utenriksdepartementet (UD)utenriksstasjoner og studenthelsetjenesten ved Universitetet i Oslo.

Større kriser i utlandet

Ved større kriser i utlandet har ANSA òg en koordinerende rolle. Vi sørger for at det nødvendige hjelpeapparatet blir aktivert og bistår med konkret informasjon. Etter selve hendelsen kan det også oppstå en del praktiske problemstillinger som vi også ønsker å bistå de involverte med.

Beredskapstelefon

Dersom du opplever en krise kan du ringe vår samarbeidspartner 
Sjømannskirken på deres beredskapstelefon (+47) 951 19 181 (døgnbemanning), evt. ring ANSA på (+47) 906 51 156. Vi kan alle bistå med råd og veiledning og sette deg i kontakt med riktige instanser.