Landsstyret i ANSA Singapore består av: landsleder, økonomiansvarlig og informasjonsansvarlig. Disse er ansvarlige for ANSA Singapore for ett år av gangen og velges på landsmøtet som holdes årlig.

Kontaktinformasjon

For generelle henvendelser kontakt singapore@ansa.no

Landsleder

Christopher L Skelton

landsleder.singapore@ansa.no

Økonomiansvarlig

Kristine Schi Nordvold 

okonomi.singapore@ansa.no

Informasjonsansvarlig

Simon Sandø Kleppe

info.singapore@ansa.no