Studerer du i Kina? Da må du bli med i ANSA Kina! Vi er en gruppe engasjerte studenter som samles og finner på morsomme ting sammen her i Kina.

ANSA er der for deg i Kina

ANSA Kina er  for deg som studerer eller ønsker å studere i Kina. Vi er der for deg om du har spørsmål om studier og rettigheter, og hjelper deg hvis du kommer i problemer. Vi opererer også som krisekontakt dersom noe uforutsett skulle oppstå mens du er i Kina.

ANSA lokallag i Kina:

ANSA Shanghai

ANSA Beijing

ANSA Hong Kong

Hva gjør ANSA?

ANSA Kina er en del av ANSA (Association for Norwegian Students Abroad) og består av frivillige norske studenter i Kina. ANSA jobber for å sikre norske studenters faglige, kulturelle, sosiale og økonomiske interesser, og for å skape forståelse for den ressurs utenlandsstudenter representerer i kraft av sin internasjonale kompetanse. 

Stift nye bekjentskap og kontakter

Ved å være medlem i ANSA får du muligheten til å bli kjent med nordmenn over hele Kina - og også resten av verden, og du får tilgang på mange medlemsgoder tilpasset deg som utenlandsstudent. 

ANSA Kina. (Foto: Maren Hald Bjørgum)

Ved behov for hjelp i utlandet

ANSA har en kvalifisert sosialveileder som hjelper og veileder norske utenlandsstudenter i ulike situasjoner – både små og store utfordringer de måtte møte i sin studenthverdag i utlandet. Vi tilbyr samtaler, veiledning, informasjon om rettigheter og eventuelt hjelp til å komme i kontakt med det øvrige helse- og støtteapparatet i studielandet, også hjemme i Norge.

Kontakt ANSAs sosialveileder

Ta kontakt med ANSAs sosialveileder, enten på sosialveileder@ansa.no eller telefon (+47) 22 47 76 00. Sosialveileder har taushetsplikt og er selvsagt en helt gratis tjeneste.

Beredskapstjeneste og kontakt med sjømannskirkene

ANSA har en beredskapsplan for kriser som oppstår i utlandet som både dekker enkelthendelser og kriser av større omfang. ANSA skal sørge for at hendelser blir ivaretatt, enten av oss eller av andre instanser. 

Gjennom beredskapsplanen samarbeider vi med andre tunge instanser som Sjømannskirken og deres fem ambulerende studentprester,
 Utenriksdepartementet (UD)utenriksstasjoner og studenthelsetjenesten ved Universitetet i Oslo.

Større kriser i utlandet

Ved større kriser i utlandet har ANSA òg en koordinerende rolle. Vi sørger for at det nødvendige hjelpeapparatet blir aktivert og bistår med konkret informasjon. Etter selve hendelsen kan det også oppstå en del praktiske problemstillinger som vi også ønsker å bistå de involverte med.

Beredskapstelefon

Dersom du opplever en krise kan du ringe vår samarbeidspartner 
Sjømannskirken på deres beredskapstelefon (+47) 951 19 181 (døgnbemanning), evt. ring ANSA på (+47) 906 51 156. Vi kan alle bistå med råd og veiledning og sette deg i kontakt med riktige instanser.

Kontakt ANSA i Kina

Vi har for tiden ikke aktivt landsstyre i Kina. Studerer du og ønsker å komme i kontakt med andre nordmenn i Kina eller har spørsmål om ANSA i Kina, ta kontakt med organisasjonskonsulent Marthe på marthe.pedersen@ansa.no så vil vi hjelpe så best vi kan.

Du kan også sende e-post til kina@ansa.no.