Velkommen til ANSA Esbjerg sin hjemmeside. Her kan du finne tips om du både er ny og gammel student i byen. Du vil finne nyttig informasjon om selve byen, boligmarkedet, praktiske ting som burde ordnes når du har flyttet til Esbjerg, attraksjoner og annet man kan oppleve, samt informasjon og ANSA Esbjerg sitt styre.

Ta kontakt med oss på Esbjerg@ansa.no.

OM ESBJERG

På vestkysten av Sønderjylland ligger havnebyen Esbjerg. Byen er Danmarks femste største by med over 70 000 innbyggere. Byen er dermed ikke så stor, men har likevel mange gode kvaliteter og arrangement, samt en hyggelig by. Esbjerg byr blant annet på Danmarks lengste gågate med hyggelige kafeer, resturanter, puber og butikker, flotte parks- og friluftsområder og Hjerting strand som er et steinkast unna. Det finnes i tillegg en rekke muligheter for aktiviteter i Esbjerg, hvor de fleste ligger tilgjengelig ved gange, sykkel eller buss. Om du er typen som liker å se eller utøve idrett, eller bare liker å være med venner i rolige omgivelser, har byen det som kan passe for deg. 

Det finnes flere universitet i Esbjerg, blant annet; University of syddanmark camp Esbjerg (UCsyd, camp Esbjerg), Aalborg universitetet Esbjerg og Erhvervsakademi SydVest

Det finnes flere universiteter i Esbjerg, og mulighet for ulike utdannelser er mange. 

 

OVERSIKT

JEG HAR KOMMET INN PÅ STUDIER I ESBJERG
STEG 1: Finne bolig

  • Hvordan
  • Hvor
  • Leie på det private markedet
  • Boligstøtte
  • Kjøpe bolig

STEG 2: Komme seg på plass i Esbjerg

  • CRP- nummer
  • NemID- bank
  • Helsetjenester og Sundhetskort
  • Mobilabonnement
  • Transport og fremkomstmidler
   • I Esbjerg
   • Fra Norge- Esbjerg, Esbjerg- Norge
  • A- kasse

TURIST I EGEN BY

  • Turistattraksjoner og annet man kan finne på

HVA ER ANSA

  • ANSA- medlemsskap
  • Pris

STYRET I ANSA ESBJERG

 

JEG HAR KOMMET INN PÅ STUDIER I ESBJERG

STEG 1: Finne bolig

Når man har fått beskjed om at man har kommet inn på studie, kan det være lurt å begynne søkeprosessen tidlig, da det er stor etterspørsel. 

HVORDAN FINNE BOLIG

Bolig kan man finne innenfor det private boligmarkedet, og også innenfor kollegier og ungdomsboliger, også kalt studieboliger/ studentbyer i Norge. Etterspørsel på disse boligene er store, så det er viktig å starte boligjakten tidlig. Det kan derfor også lønne seg å søke som mange kollegier som mulig.

Prisene for et kollegieværelse varierer fra ca. 2000- 5000 danske kroner i måneden, avhengig av størrelsen på rommet og om eget bad/ kjøkken er inkludert. Størrelsen på de fleste kollegieværelsene/ studieboligesbjerg, studentboligene, varierer fra 6 m2 til i overkant av 40 m2

 

HVOR KAN MAN FINNE BOLIG

Det finnes flere nettsiden man søke etter studentbolig på, både privat og innenfor ungdomsboliger/ kollegier. 

Aktører for utleie av bolig:

Engelsk nettside:

 

En del studenter finner også leilighet, eller ett værelse/ rom gjennom Facebook- sider, Nordmenn i Esbjerg, for norske studenter i Esbjerg. 

 

I de fleste byer vil det alltid være områder, som ikke er like attraktive. Det kan være lurt å forhøre seg, før man takker ja til et værelse/ bolig. 

 

LEIE AV BOLIG PÅ DET PRIVATE MARKEDET

Ved leie av bolig på det private markedet skal man passe litt på. Hvis du leier bolig er rettighetene og pliktene dine beskrevet i leieloven. Opplysninger og informasjon om leiebolig kan du finne hos Lejernes landsorganisastion.

Det er anbefalt å møte opp personlig på visninger. Mange studenter velger å leie leilighet sammen privat. Det kan ta tid å finne en leilighet i Esbjerg. Man burde også være klar over at det finnes falske utleiere på markedet. Les leiekontrakten nøye, sørg for å få en person som kjenner til det danske systemet til å lese igjennom avtalen.

Som leietaker i Danmark er det noen ting som du må være spesielt oppmerksom på:

 • Det er veldig viktig å ha en leiekontrakt som er i overensstemmelse med leieloven.

 • Det er viktig å si i fra om mulige feil ved leiligheten senest 14 dager etter overtakelse.

 • Les spesielt §11 da dette avsnittet inneholder de særregler som gjelder for leiekontrakten. Her kan utleier inkludere mer byrdefulle vilkår og henvises til eiendommens husorden.

 • Tegn innboforsikring.

Man burde også være oppmerksom på at det er noen forskjeller på å leie i Norge og i Danmark. En del studenter har opplevd å ikke få tilbake depositumet når de flytter ut. 1. Juli 2015 ble det vedtatt en ny leielov i Danmark, som gjelder for alle leieavtaler inngått etter 1. Juli 2015. De nye reglene styrker bl.a. leietakers rettigheter mht. depositum og krav til leilighetens stand ved utflytting, så det kan godt hende at problematikken med depositum blir bedret eller løst.

Det er mulig å få hjelp gjennom Retshjælpen, de påtar seg boligtvistesaker kostnadsfritt. De kan ikke føre saker i rettssystemet, så søk om hjelp på tidlig som mulig.

I Danmark er det også litt andre regler for utleie, enn det er i Norge. Dette avhenger litt av hvor gammel bygningen er. Dette kan være alt fra å måtte fikse brannslukningsapparat, røykvarslere til ventilasjon og størrelsen på vinduer som er rømingsvei. 

 

BOLIGSTØTTE

Det er mulig å få støtte til betaling av husleie gjennom boligstøtte (boligsikring) ved å søke til kommunen. Hva du kan få og om du kan få, kan du se på borger.dk, dette bestemmes av en rekke ting som husleien, kvm og leieforhold. Det er stort sett snakk om litt under 1000DKK pr. leilighet pr. måned. For å se mer om dette og søknadsprosessen kan du se borger.dk.

 

KJØPE BOLIG

Om du skal kjøpe fast eiendom i Danmark, og ikke har bodd i Danmark i 5 år, må du søke om tillatelse fra Justisministeriet. Dette kan du slippe hvis du kan dokumentere at boligen skal tjene som helårsbolig for kjøperen. Nordmenn kan som regel ikke foreta ett foreldrekjøp fordi foreldre, som ikke har bodd i Danmark i 5år, ikke kan kjøpe eiendom i Danmark.

I Danmark er det to bolig former, andelsbolig og eierleilighet.

En andelsbolig er en eiendom som eies og drives av en forening på andelsbasis. Det vil si at eiendommen bebos av foreningens medlemmer. Når du kjøper en andelsbolig, eier du ikke boligen. Men du blir medlem av andelsbolig foreningen og eier en andel av foreningens formue, med bruksrett til én av leilighetene.

Ved kjøp av en andelsbolig, betaler du et engangsbeløp til andelsboligforeningen og betaler en månedlig boligavgift. Engangsbeløpet er ofte ganske høyt, men ikke så høyt som ved kjøp av eierleilighet. Det er vanlig å finansiere engangsbeløpet med et andelsboliglån. For mer om andelsbolig se borger.dk.

En eierleilighet (selveierbolig) er en bolig du selv eier. Når du er boligeier, må du betale eiendomsskatt. Det er vanlig å finansiere en eierleilighet med obligasjonslån, kontantlån, avdragsfrie lån eller rentetilpasningslån. For mer informasjon om å kjøpe eierleilighet i Danmark se borger.dk.

 

STEG 2: Komme seg på plass i Esbjerg

CPR- NUMMER

 Dersom du skal du bo i Danmark i mer enn seks måneder må du melde deg inn i det danske folkeregisteret. Du vil da motta et dansk personnummer – CPR-nummer. For å få et CPR- nummer må du møte opp personlig hos Borgerservice, også kalt rådhuset. Dette ligger i Torvgade 74, 6700 Esbjerg. Her må du medbringe gyldig legitimasjon som pass, opptaksbevis fra lærestedet, leiekontrakt og din danske adresse.

Et CPR- nummer vil du ha behov for i ulike sammenhenger, som for eksempel når du skal:

 • Opprette bankkonto

 • Registrere til eksamen

 • Anskaffe dansk skattekort

 • Opprette telefonabonnement

 • Benytte deg av legetjenester

Det kan være at det tar en til to uker før man får CPR- nummeret sitt, så dette er det lurt å gjøre dem første dagene. Når du ber om CPR- nummer, vil du også få muligheten til å få en dansk lege. Du vil motta et dansk CPR-nummer og bli registrert som utvandret i det norske folkeregisteret, men du vil fortsatt beholde ditt norske fødselsnummer i Norge.

Reglene for folkeregistrering i Danmark finnes i Lov om Det Centrale Personregister. Det er ikke mulig å få tildelt et CPR-nummer før du har flyttet til Danmark. Dette gjelder selv om du trenger CPR-nummer for å åpne en bankkonto, søke om SU eller studentbolig.

Dersom du i løpet av studietiden flytter rundt i Danmark, må du huske å informere Skatteetaten i Norge om din nye danske adresse.

Regler for CPR ved ulike kollegie lister:

 • Findbolig.nu – (CIU) “Er du utenlandsk statsborger uten dansk CPR.nr., skal du inntaste din fødselsdato etterfulgt av 1111 (DDMMÅÅ1111)”.

 

NEMID- BANK

Når du får ditt CPR- nummer vil du i tillegg få en NemID. Dette tilvarer MinID/ BankID som det er i Norge. NemID gir deg tilgang til nettbank og offentlige tjenester (borger.dk ) på nett ved å bruke CPR- nummeret og nøkkelkort, likt kodebrikken i Norge, du får tilsendt i posten.

 

HELSETJENESTER OG SUNDHETSKORT

Alle som har boplass i Danmark har krav på gratis lege- og spesiallegetjenester. Hos andre typer tjenester, som fysioterapeut, fotterapeut, kiropraktor, tannlege, psykolog finnes det gode tilskuddsordninger. Når du flytter til Danmark vil du få et sykesikringskort i posten, et såkalt sundhetskort (helsekort), som gir deg rett på helsehjelp. Dette kortet skal man ta med seg hver gang man drar til legen o.l. På dette kortet står det også hvilket fastlegekontor du tilhører, samt ditt navn, adresse og CPR- nummer.

Du kan lese mer om sykesikring og hvilke rettigheter du har på deres hjemmeside borger.dk. 

MOBILABONNEMENT

Veldig mange av nordmennene velger å få seg et dansk telefonabonnement, og da også et dansk telefonnummer. Dette er det flere grunner til. Danske telefonabonnement er generelt billig, og man får mye for pengene. Danskene er også veldig glad i å bruke mobilpaye, noe som er lignende Vips fra DNB, og da er det nødvendig med et dansk abonnement. 

For å ikke miste sitt norske telefonnummer, er det noen som setter dette over på kontantkort eller har to telefoner med et norsk og et dansk abonnement. 

 

TRANSPORT OG FREMKOMSTMIDLER

I ESBJERG

Esbjerg er en liten by, og avstandene er dermed ikke så store. Mange velger dermed sykkel. I Esbjerg går det også flere bybusser i timen. For å få lettere oversikt kan man laste ned en app, "Rejseplanen" som er istedenfor "RuterBillett", som blir brukt i Norge. Kommer du til å ta en del buss eller tog, er det anbefalt å skaffe seg et "Rejsekort", da dette gir mulighet for å reise over store deler av Danmark, i tillegg til rabatt på de ulike reisene. Dette kortet kan man skaffe ved skranken på bussterminalen ved Banegården (togstasjonen). 

FRA NORGE- ESBJERG, ESBJERG- NORGE

For å komme seg mellom Norge og Esbjerg, er det flere som velger å fly. har man bil er det også en mulighet å kjøre enten til Fredrikshavn eller Hirtshals for å ta båt/ hurtigbåt. 

Om man velger å fly, er det en liten flyplass i Esbjerg (Esbjerg lufthavn),der det går direktefly til Stavanger. Ellers går det ofte buss til både Esbjerg lufthavn og Billund Airport. 

 

A- KASSE- FORSIKRING MOT ARBEIDSLEDIGHET

 I Danmark har man et forsikringssystem, kalt A-kasse, som har fokus på arbeidsløshet.

Som medlem av en A-kasse før og mens du befinner deg på arbeidsmarkedet, er man forsikret mot arbeidsledighet og sikret en inntekt i form av dagpenger gjennom A-kassen.

For å være berettiget dagpenger SKAL man tilmelde seg Jobcenter (dansk NAV) og stå til rådighet på arbeidsmarkedet.

 

A- KASSE FOR NYUTDANNENDE/ UNDER UTDANNELSE

Hvis man som nyutdannet vil meldes inn i en A-kasse, er det mange regler og tidsfrister som skal overholdes. Det er veldig viktig å overholde disse, spesielt hvis man ikke har arbeid og ønsker å motta dagpenger fra starten. Minst 2 måneder før man avslutter sin utdannelse bør man begynne å tenke over hvilken A-kasse man ønsker å være medlem av. Her kan det være mange ting som spiller inn, som for eksempel pris på medlemskap og hvilken faggruppe man tilhører. Ofte melder man seg inn i en fagforening samtidig. Den økonomiske ytelsen er lovfestet og den samme uansett A-kasse.

Det anbefales å ta stilling til a-kasse 2 måneder før endt utdannelse, da det kan ta tid for a-kassen å ordne alt papirarbeidet, og i siste ende kan bety at man ikke får dagpenger med en gang etter endt utdannelse. Senest 14 dager etter endt utdannelse, skal man ha meldt seg inn i en a-kasse.

Det er viktig at man leverer en forhåndsgodkjennelse til a-kassen fra veileder på skolen ca. 14 dager etter man har levert bachelor/master/kandidat. A-kassen kan ikke utbetale dagpenger før de har mottatt denne godkjennelsen.

Overholdes alle tidsfrister utbetales dagpengene senest 1 måned etter endt utdannelse. Noen a-kasser utbetaler dagpenger allerede etter 14 dager.

Hvis man derimot har vært medlem av en a-kasse under studiet, har man rett til dagpenger allerede dagen etter endt utdannelse. Dagpenger blir utbetalt på etterskudd, så sist i måneden. Har man ikke vært medlem i 12 mnd får man i praksis da 2 mnd uten utbetaling, fordi det er en måned i karantene og en måned hvor man får penger men de kommer når måneden er gått.

Det er veldig viktig at man registrerer seg på Jobcenter og står til rådighet på arbeidsmarkedet for å ha rett til dagpenger. Denne registreringen skal skje senest samme dag som man er dagpengeberettiget, og kan gjøres via www.jobnet.dk. Deretter skal man utfylle en ledighetserklæring spesielt for nyutdannede og levere den til a-kassen.

Det første halve året etter endt utdannelse mottar man satsen for nyutdannede som er ca. 3000 kr. i uken, før skatt.

Har man en studiejobb som man ønsker å beholde etter endt utdannelse, så er det mulig, og på samme tid motta supplerende dagpenger. Det er dog en forutsetning at man kan stoppe arbeidet med en dags varsel.

Hvis man som nyutdannet ønsker ferie, kan man få utbetalt feiredagpenger i opp til 3 uker, dog avhengig av når man ble medlem av en a-kasse.

Som norsk student i Danmark og som medlem av en a-kasse med rett til dagpenger, kan man på visse betingelser få ta sine dagpengene med til et annet EØS land. Det eneste kravet er at man skal være aktivt jobbsøkende i det landet man reiser til og at man oppfyller kravet om at man skal være registrert i Jobcenteret i minst fire uker.

For mer informasjon om A-kasse sjekk ut nedenstående linker eller kontakt oss i ANSA:

http://www.akasse.com/hvad-er-en-a-kasse

http://www.akasse.com/regler

http://www.akasse.com/udland

 

TURIST I EGEN BY

TURISATTRAKSJONER

Esbjerg er en koselig by, sommer som vinter.  Typiske attraksjoner, som man kan besøke hele året, er for eksempel de hvite menn eller fiskeri og sjøfartsmuseet. Om vinteren lages det en skøytebane på hele torvplassen, mens om sommeren rigges det til for fotballturneringer, konserter og uteserveringer. Strendene kan både brukes til avslapping eller trening, da de har egen gangsti. På sommerstid kan det også være spennende å besøke den bebodde øya Fanø, som ligger ca. 10 minutter med ferje fra Esbjerg havn. Her anbefales det å ta med sykkel, da bilkøen kan bli lang og det kan være lange strekninger å gå. Ferjeturen koster under hundrelappen, og gir deg mulighet for å se "typisk danske hus" og nydelige strender. 

Det er også ofte eventer i gågaten eller på torvet, så man trenger ikke dra langt for å oppleve noe. 

 

HVA ER ANSA 

ANSA er en organisasjon for norske studenter i utlandet, som arbeider for å ivareta norske utenlandsstudenter sine interesser og informerer om studiemuligheter i utlandet. I dag har vi over 10 000 medlemmer og 500 tilitsvalgte fordelt på over 1200 studiesteder i mer enn 90 land. 

ANSA arbeider for studentene, og er med på: 

Som student i utlandet kan det være flere som opplever å vil ha noen å prate med. Vi i ANSA styret, står behjelpelig med dette, og i tillegg har vi godt samarbeid med sjømannskirken, som man også kan prate med. 

 

ANSA- MEDLEMSKAP

Ved å bli medlem av ANSA får man ulike fordeler. Man kan få gunstig studentforsikring, muligheten til å delta på arrangementer verden over, sosialrådgivertjenesten, rabatterte aviser, clue ordbok, medlemsbladet ANSAnytt og nyhetsbrev med relevante jobb- og studietips. 

Les mer her

 

ANSA Esbjerg styret 2022/ 2023

Ta kontakt med oss på esbjerg@ansa.no

Styreleder

Alice Emilie Ekeberg

Nestleder

Fabian Hjertås

Økonomiansvarlig

Johan Ryssdal Tveit

Kontaktperson

Sara Sæther Jensen

Web- og rekrutteringsansvarlig

Kristian Røv

 

ANSA Esbjerg sin Facebook-side.

ANSA Esbjerg sin Instagram

ANSA Esbjerg sin E-post