ANSA Canada består av og jobber for norske utenlandsstudenter i Canada. Vi ønsker at du skal få en best mulig studietid i Canada! Lurer du på noe har vi kontaktpersoner (KP'er) på de ulike studieplassene rundt omkring i Canada som du kan ta kontakt med, i tillegg til landsstyret som gjerne hjelper til med det de kan.

 

Landsmøte i Whistler 2016!

 

Stift nye bekjentskap og kontakter

Ved å være medlem i ANSA får du muligheten til å bli kjent med norske studenter over hele Canada - og resten av verden. Du får også tilgang på mange medlemsgoder tilpasset deg som utenlandsstudent. 

Ved behov for hjelp i utlandet

ANSA har en kvalifisert sosialrådgiver som hjelper og veileder norske utenlandsstudenter i ulike situasjoner – både små og store utfordringer en student måtte møte i sin studenthverdag i utlandet. Vi tilbyr samtaler, veiledning, informasjon om rettigheter og eventuelt hjelp til å komme i kontakt med det øvrige helse- og støtteapparatet i studielandet, samt i Norge.

Kontakt ANSAs sosialveileder

Ta kontakt med ANSAs sosialrådgiver, Runill, på sosialveileder@ansa.no. Sosialveileder har taushetsplikt og er selvsagt en helt gratis tjeneste.

Beredskapstjeneste og kontakt med sjømannskirkene

ANSA har en beredskapsplan for kriser som oppstår i utlandet som både dekker enkelthendelser og kriser av større omfang. ANSA skal sørge for at hendelser blir ivaretatt, enten av oss eller av andre instanser. 

Gjennom beredskapsplanen samarbeider vi med andre tunge instanser som Sjømannskirken og deres fem ambulerende studentprester
Utenriksdepartementet (UD)utenriksstasjoner og studenthelsetjenesten ved Universitetet i Oslo.

Større kriser i utlandet

Ved større kriser i utlandet har ANSA en koordinerende rolle. Vi sørger for at det nødvendige hjelpeapparatet blir aktivert og bistår med konkret informasjon. Etter selve hendelsen kan det også oppstå en del praktiske problemstillinger som vi også ønsker å bistå de involverte med.

Beredskapstelefon

Dersom du opplever en krise kan du ringe vår samarbeidspartner
 Sjømannskirken på deres beredskapstelefon (+47) 951 19 181 (døgnbemanning), evt. ring ANSA på (+47) 906 51 156. Vi kan alle bistå med råd og veiledning og sette deg i kontakt med riktige instanser.

Studentprest Odd Inge Tangen

ANSA Canada samarbeider med Studentprest Odd Inge Tange, som bor i New York, USA. Han har ansvar for norske studenter i Nord-Amerika (USA, Canada og Mexico). Odd Inge har taushetsplikt og setter gjerne opp skype-møter eller reiser til ditt studiested dersom du har behov for det. Odd Inge er med på alle de største nasjonale arrangementene i regi av ANSA Canada slik at du skal føle deg komfortabel med å ta kontakt med han dersom du måtte ønske det. 

Odd Inge kan nås på:
E-post: oit@sjomannskirken.no

Lik han også på Facebook!

Kontakt ANSA Canada

Studerer du eller ønsker du å komme i kontakt med andre norske studenter i Canada eller har spørsmål om ANSA i Canada, ta kontakt med oss i landsstyret til ANSA Canada  så vil vi hjelpe så mye vi kan.

Du kan også sende e-post til canada@ansa.no.

ANSA Canada på Sosiale Medier

På Facebooksiden til ANSA Canada kan du holde deg løpende oppdatert på det som skjer for ANSAs medlemmer i Canada og komme i kontakt med andre norske studenter.

Du kan også holde deg oppdatert på hverdagen vår gjennom Instagram: @ansacanada