ANSAs Generalforsamling 2021 vil gjennomføres digitalt helgen den 2. - 4. juli. Delegater og observatører får i forkant av møtet tilsendt informasjon for innlogging til de digitale plattformene som brukes til møtet.

01.01.01 Miniatyr Foreløpig saksliste.png         01.01.02 Miniatyr delegatliste og fordeling.png

 

 

01.01.03 Miniatyr Kandidater til valg.png.         01.01.04 Miniatyr Valg på GF 2021.png

 

 

01.01.05 Miniatyr Påmelding.png.       01.01.06 Miniatyr om GF.png

 

Miniatyr_Innstilling.png