Norske utenlandsstudenter er attraktive studenter det kan være vanskelig å nå ut til via andre kanaler enn ANSAs karrieredager.

Disse studentene er arbeidssøkere med god språk- og kulturkompetanse i tillegg til høyere utdanning fra læresteder i utlandet – en stadig mer etterspurt kombinasjon på det norske arbeidsmarkedet.

Til info : Årets ANSA Karrieredag i Oslo desember 2021 er utsatt til Juni 2022.

Oversikt over ANSAs karrieredager:

 

 

ANSA karrieredag UK 13. november 2021

Velkommen til ANSA UK sin Karrieredag 13. November 2021

Vi inviterer til heldigital karrieredag etter storsuksessen i fjor da fysiske forsamlinger fortsetter å være usikre og vanskelige her i Storbritannia.

ANSA Karrieredag ønsker, og er, en sentral rolle i koblingen mellom næringslivet og utlandsstudenter, både for å senke skuldrene til utlandsstudenter og for å hjelpe bedrifter i søken etter nyutdannede talenter. Dette er en viktig kobling for at flere studenter skal velge å studere i utlandet og ta med seg kunnskapen og for å bedre næringslivet i Norge.

Storbritannia er det største ANSA-landet med fleste norske utenlandsstudenter og representerer derfor en kjemperessurs for det norske næringsliv som krever stadig mer mangfold. Karrieredagen er en super mulighet til å skape mange viktige kontakter og det er dermed viktig for oss å holde denne tradisjonen vedlike – og sørge for at norske utenlandsstudenter får innsyn i karrierealternativene hjemme i Norge.

Det enkle er ofte det beste og vi ønsker å bruke en plattform som er lett for både bedrifter og deltakere å forstå. Zoom er en enkel og profesjonell plattform for å hoste interaktive sessions som er hva vi ønsker fra et event hvor man ikke kan møtes fysisk.

Deltageravgiften for bedrifter er i år satt til kun 1500kr, og vi håper du og din bedrift vil gripe denne sjansen til å promotere dere og nå ut til spennende kandidater i en tid der det har blitt mer utfordrende.

For påmelding trenger vi kun en mail som bekrefter deres deltagelse og informasjon til en kontaktperson vi kan jobbe videre med til marked.uk@ansa.no .

Hver bedrift får tildelt en tids-slot på minimum 45 min. Hvordan dere vil bruke tiden til rådighet er helt valgfritt, vi har tidligere hatt bedriftspresentasjon på 30 min og så en Q&A slik at deltakerne kan stille spørsmål.

 

Ta gjerne kontakt med Markedsansvarlig for Ansa UK, Amanda Holme på marked.uk@ansa.no for mer informasjon og/eller spørsmål.

 

ANSA Frankrike 20. november 2021
ANSA karrieredag Australia & New Zealand februar 2022

Mer info kommer 

ANSA karrieredag Tyskland 23.april 2022

Mer info kommer 

ANSA karrieredag Oslo + online Juni 2022

Mer info kommer