Klikk her for å melde deg inn i ANSA!Closing icon
  • banner image

Våre mentorer

Våre mentorer har bred og spennende erfaring innen en rekke bransjer. For vårkullet 2019 stiller Geir Faremo, Jon Stenslet, Iselin Hebbert Haukaas, Axel Emil Nissen-Lie, Hans Holter Sørensen, Truls Birkeland og Anne Catrine Sakseide innen ulike fagområder.

Medisin

Axel Emil Nissen-Lie er en av våre nye mentorer og kan veilede innen medisin. Axel er utdannet lege fra Royal College of Surgeons i Irland (RCSI), med utveksling til Bahrain. Han ble ferdig med graden våren 2018 og gikk rett inn i jobb som LIS-1 lege på Bærum Sykehus. Han har vært involvert i de siste års turnussaker og søknadsprosessen både gjennom sentrale verv I ANSA og som jobbsøker. Axel har siden 2012 jobbet på norske sykehus I forskjellige roller og har erfart hvordan man kan opparbeide seg erfaring og kontakter gjennom sommerjobb, hospitering og forskning.

 

Psykologi

Anne Catrine Sakseide er en av våre mentorer med bred erfaring innen arbeids- og organisasjonspsykologi. Hun jobber i dag som senior HR-rådgiver for Oslo Tingrett. Tidligere har hun jobbet som bedriftsrådgiver for NAV hvor hun avholdt foredrag og workshops om HR-relaterte temaer som blant annet endringsledelse, organisasjonskultur, kommunikasjon og personalhåndtering. Anne Catrine har en Mastergrad i Organisasjonspsykologi fra University of Maryland Baltimore County og en Bachelorgrad i Psykologi fra Old Dominion University i Virginia, samt flere års erfaring innen HR, markedsstrategi, rekrutteringsprosesser og HMS.

 

Ledelse

Geir Faremo har vært mentor i ANSA Alumni siden august 2013. Med en master i Management fra BI, samt bred erfaring innen ledelse som CIO i Uloba og seksjonssjef i UDI og Statkraft, er Geir godt skodd for å være mentor innen gruppen Ledelse. I tillegg til studiene fra BI, har Geir en Bachelorgrad i Computer Science fra Seattle University og jobber i dag som Head of Development i eSmart Systems med fagområder som maskinlæring og kunstig intelligens.

 

Internasjonal Politikk

Iselin Hebbert Haukaas jobber som rådgiver i Utenriksdepartementet, og har lang erfaring innen fredsutvikling, statsbygging og konflikthåndtering. Hun har siden august 2016 jobbet med Syria i UD i Oslo, og vært stasjonert ved ambassaden i Kabul og den norske FN-delegasjonen i New York. Før Iselin begynte i UD, arbeidet hun for Røde Kors i Kenya, Misjonsalliansen i Ecuador samt for FN og OSSE i Afghanistan. Hun har vært praktikant ved den norske ambassaden i Washington D.C., ved FNs Irak-team i New York og for tenketanken Center for American Progress. Hun har Bachelorgrad i Statsvitenskap fra London School of Economics og en Mastergrad i Internasjonal Politikk fra Georgetown University.

 

Kapital og Finans

Truls Birkeland har vært landsleder i ANSA UK og president i ANSA Sentralt. I dag er han gründer og jobber med kredittforsikring i selskapet start-up selskapet Atlas Garanti. Han var fram til høsten 2016 var leder for Nordea's London-kontor, og har tidligere vært leder for storkundeområdet Forsikring og Finans i Nordea Norge. Truls har studert Business Management ved Universitetet i Newcastle og har i tillegg diverse executive-programmer i regi av London Business School og University of Columbia, og har vært mentor og coach for interne Nordea-programmer innen talent- og lederutvikling. 

 

Internasjonal business

Hans Holter-Sørensen er i dag partner og daglig leder i Taplow Consulting Norge.

Han har selv vært president i ANSA og har senere engasjert seg i Alumni-nettverket. Han er utdannet siviløkonom, og har blant annet studert ved University of Massachusetts Amherst. Hans har erfaring både fra privat og offentlig sektor, og da særlig innen rekruttering, markedsføring, ledelse og økonomi. 

 

Ingeniør

Jon Stenslet har lang erfaring innen teknologi og produktutvikling som prosjektleder i Cisco og Tandberg. Han jobber i dag som prosjektleder i Ruter med innføring av elektriske busser og fornybar energi. Jon har vært mentor i Ansa Alumni siden 2014, i tillegg til rådgiver for Oslo International Hub, hvor han bidrar med sin kompetanse innen teknologi. Jon har en Mastergrad i Mechanical Engineering fra Technische Universität Ilmenau i Tyskland og en Bachelorgrad i Økonomi og Administrasjon fra Høyskolen i Bergen.

 

SØK OM PLASS PÅ MENTORPROGRAMMET

ANSA Alumnis Mentorprogram har opptak én gang i året. Søknadsfristen går ut 11. mai 2019 og første møte holdes på ANSAs kontor i Oslo 20. juni. Søknad og CV sendes på mail til Ansa Alumni. Hvordan du søker, finner du ut her.