Når er det best å søke til studier i utlandet? Denne listen over frister gjelder for deg som skal søke på bachelorgrad i utlandet.

Vi anbefaler deg å starte søkeprosessen helst ett år før du planlegger å reise ut, da det tar tid å søke, gjennomføre opptakstester og språktester, oversette og evaluere attester og karakterer, eventuelt ordne visum, og finne bosted. 

Søknadsfrister varierer fra land til land og fra lærested til lærested. Finner du ikke landet du ønsker å studere i på listen under, gå direkte til skolens nettsider og sjekk fristen. For master er det for store variasjoner til at vi kan lage liste; Sjekk skolen eller fakultetets hjemmesider.

Australia:

 

4-6 mnd før studiestart både i februar og juli

Canada:

 

De fleste lærestedene har søknadsfrist mellom desember og mars. Begynn forberedelsene et år i forveien

Danmark:

 

15. mars klokken 12

Estland:

 

Varierer, men vanligvis mellom april og august

Finland:

 

Varierer, mellom januar og mai for opptak til lavere grad

Frankrike:

 

Fra midten av januar til midt i mars.

Irland:

 

1. februar for bachelor- og profesjonsutdannelser

Island:

 

1. februar

Italia:

 

Mars - august

Japan:

 

Ett år før studiestart på grunn av lang saksbehandlingstid

Kina:

 

Ett år før studiestart på grunn av lang saksbehandlingstid

Latin-Amerika:

 

Avhenger av universitetet

Latvia:

 

Varierer men rundt juli-august

Litauen:

 

Vanligvis i juni- juli

Malta:

 

Se University of Maltas nettsider

Nederland:

 

Januar eller mai, se lærestedets hjemmeside. 

Studier på engelsk og private skoler har egne frister

Norge:

 

15. april

New Zealand:

 

4-6 mnd før studiestart både i februar og juli

Polen:

 

Varierer, vanligvis på våren, men noen så sent som i august (se merknad om medisinstudier nederst)

Portugal:

 

15. juli. Egne frister for private universiteter

Singapore:

 

Mars/april

Slovakia:

 

Vanligvis på våren

Spania:

 

Fra starten av juni til starten av juli for offentlige skoler. Private har ofte rullerende opptak

Storbritannia:

 

15. oktober for medisin, veterinær og tannlege, og Cambridge og Oxford. 15. januar for EU borgere. 30. juni for nordmenn

Sveits:

 

30. april

Sverige:

 

Hovedopptak 17. april til høstsemesteret og 16. oktober til vårsemesteret. 
Kan være muligheter å søke senere hvis fortsatt ledige plasser

Sør-Afrika:

 

Slutten av september

Tsjekkia:

 

Varierer, men som regel februar/april

Tyskland:

 

15. juli til vintersemesteret og 15. januar til sommersemesteret

Egne frister for medisin, tannlege, veterinær og farmasi: 31. mai (*15. juli om du ikke har vitnemål på dette tidspunkt) til vintersemesteret og 15 januar til sommersemesteret

For studier på ungarsk: 15 februar og 15.november. For studier på engelsk, vanligvis et semester før studiestart

USA:

 

9 - 5 måneder før studiestart, men du burde begynne forberedelsene et år i forveien

Østerrike:

 

5. september for vintersemesteret og 5. februar for sommersemesteret. Du kan også søke senere dersom ledige plasser

 

Foto: Shutterstock.com