Over 24 000 utenlandsstudenter får støtte årlig fra Lånekassen, men det finnes også andre stipendordninger, blant annet statsstipend og skolestipender som tilbys innen forskjellige fagretninger.

Støtte fra Lånekassen år 2022/2023

For å få støtte til utdanning i utlandet må du være norsk statsborger og ha generell studiekompetanse.

Hva skal til for å få støtte?

 • Utdanningen må være på fulltid, du må altså være heltidsstudent.
 • Utdanningen må tilsvare, være på nivå med, eller kan bli godkjent som en del av en norsk bachelor-, mastergrad, eller PhD.
 • Utdanningen må være offentlig godkjent i studielandet.

Enten du skal studere hele graden ute eller skal på utveksling, så husk å oppgi i søknaden til Lånekassen at det er utenlandsstudier du søker støtte for.

Les mer om krav og villkår for å få støtte på Lanekassen.no.

Basislån

Du kan få inntill 128 887 kroner i basisstøtte per undervisningsår, for å dekke bo- og levekostnader. Det blir 11 717 kr per måned i elleve måneder, men beløpet utbetales to ganger i året. Pengene vil bli utbetalt som et lån, men 40 % av støtten, det vil si 51 555 kr, kan omgjøres til stipend dersom du fullfører graden. Dersom du ikke fullfører blir 25% omgjort til stipend. 

Disse utdanningene gir omgjøring av basislån til stipend i utlandet:

 • Bachelornivå: offentlig grad som er godkjent i studielandet, og som Nokut gir generell godkjenning på minst 120 studiepoeng.
 • Master-/doktorgradsnivå: offentlig grad som er godkjent i studielandet, og som Nokut gir generell godkjenning på minst 60 studiepoeng.

Les mer om Lånekassens omgøringsordning.

Skolepengelån

Lånekassen kan gi skolepengestøtte til hel eller delvis dekning av skolepenger utenfor Norden med inntil 142 220 kr for et skoleår. Fordelingen av lån og stipend avhenger av hvilket nivå utdanningen er på.

Tilleggslån til dekking av skolepenger

Du kan få et tilleggslån til dekking av skolepenger på inntil 110 191 kr hvis du må betale mer i skolepenger enn den ordinære skolepengestøtten, som er på 142 220 kroner. Tilleggslånet kommer som et rent lån, og kan ikke kan gjøres om til stipend. Beløpet må altså betales tilbake i sin helhet.  

Utvidet stipend

Lånekassen kan gi utvidet stipend til utdanning ved utvalgte læresteder av høy kvalitet, hvis skolepengene er høyere enn 142 220 kr. For skoleåret 2022/2023 er 75 læresteder i utlandet på denne listen, som du finner på Lånekassens hjemmesider. Stipendet er på maks 76 896 kr per år.

Skolepengelån, bachelornivå

På bachelornivå blir støtten gitt med 50 prosent som lån og 50 prosent som stipend av skolepenger opptil 72 730 kr. Betaler du skolepenger utover dette, blir resten gitt som lån. Maks stipendandel per undervisningsår er 38 448 kr.

Skolepengelån, master, doktorgrad og delstudier

For Master, delstudier og Ph.D-utdanning blir 30 prosent gitt som lån og 70 prosent gitt som stipend av skolepenger opptil 72 730 kr. Betaler du skolepenger utover dette, blir resten gitt som lån.

Skolepengelån, profesjonsutdanninger

De første tre årene av utdanningen gis skolepengestøtten etter kriteriene for bachelornivå. De resterende årene gis skolepengestøtten etter kriteriene for mastergrad- og delstudier.

Skolepengelån, Norden

I Norden kan du få inntil 69 500 kr i lån per år for å dekke skolepenger. Du får ikke noe stipend for å dekke skolepenger i Norden.

Reisestøtte

Utenfor Norden

Reisestøtte er et tilskudd til dekning av utgifter for to tur-retur reiser i året for deg som studerer utenfor Norden. Tilskuddet er etter Lånekassens satser basert på regionen lærestedet ligger i. Tilskuddet blir gitt som 35 % stipend og 65 % som lån på første reise, andre reise er kun lån.

Totalt reisetilskudd:

Europa

5 332 NOK

Afrika

21 908 NOK

Asia

18 304 NOK

Nord-Amerika

19 892 NOK

Mellom-Amerika

19 892 NOK 

Sør-Amerika

25 464 NOK

Oseania

29 016 NOK

Les mer på Lånekassens sider om reisestipend.

Valutajustering

Automatisk valutajustering inntreffer når valutaen har styrket seg med mer enn 1 prosent i forhold til den kursen Norges Bank hadde per 1. april. Både stipenddelen og lånedelen av skolepengestøtten kan bli valutajustert.

Les mer om valutajustering på Lånekassens hjemmesider.

Lengre språkkurs

Hvis du skal studere i et ikke-engelskspråklig land utenfor Norden eller i Finland eller Island, kan du få støtte til å lære deg språket først. Du kan få støtte hvis du planlegger å begynne på høyere utdanning i utlandet som gir rett til støtte fra Lånekassen, etter du har fullført språkkurset. Du får ikke støtte til språkkurs i engelsk.

Dette kan du få i støtte

Du kan få 11 717 kr i måneden for å dekke leve og boligkostnader. Dette kalles basisstøtte, og 40 prosent av det blir gjort om til stipend hvis du består kurset. I tillegg kan du få reisestøtte til to tur-retur reiser i året. Hvor mye du får, er avhengig av hvor i verden du studerer. Må du betale for språkkurset, kan du få samme støtte til skolepenger som til andre utenlandsstudier.

Krav for å få støtte

1) Kurset må være på et universitet eller en offentlig språkskole
Kurset må som hovedregel tas ved et universitet. Dersom du ikke finner et universitetet som tilbyr språkkurs, kan det gis støtte til kurs ved språkskoler. Språkskolen må da være offentlig godkjent i studielandet. Språkkurset må avsluttes med en eksamen som teller ved opptak til høyere utdanning.

2) Kurset må være på fulltid
Du kan få støtte til kurs med en varighet fra tre til tolv måneder. Kurset må være på fulltid, med minimum 15 undervisningstimer per uke.

3) Du må planlegge å ta en gradsutdanning
For å få støtte må du planlegge høyere utdanning som gir rett til støtte fra Lånekassen i det landet du skal ta språkkurset, eller utveksling (delstudier) i det landet. Du trenger ikke å ha fått opptak til videre utdanning for å få støtte. Det er nok med en egenerklæring fra deg som viser hvilken utdanning du planlegger etter språkkurset. Det er et punkt i søknaden hvor du legger inn opplysninger om hvor du skal studere etterpå. Dersom du senere endrer planen vil det ikke få noen konsekvenser. 

Omgjøring av lån til stipend

For at vi skal kunne gjøre om 40 prosent av basisstøtten din til stipend, må du sende oss en kopi av kursbevis/vitnemål når du er ferdig med språkkurset.

Les mer om lengre språkkurs på Lånekassens hjemmesider.

Kortere språkkurs

Dersom du er tatt opp til en utdanning i utlandet, som har et annet undervisningsspråk enn engelsk, kan du få 23 127 kroner i stipend til et forberedende språkkurs. Dette gjelder også deg som skal på utveksling eller tar deler av utdanningen i utlandet.

Krav til språkkurset

 • Du må være tatt opp til en hovedutdanning som gir rett til støtte fra Lånekassen.
 • Kurset må vare i minst fire uker med minimum 15 timer undervisning per uke.
 • Som hovedregel må du ta kurset i det landet du skal studere, som må være et ikke-engelskspråklig land utenfor Norden. Du kan også få støtte til språkkurs i Finland og på Island. Lånekassen kan godta at deler av utdanningsprogrammet ditt undervises på engelsk.

Begrensning av støtten 
Det gis normalt ikke støtte mer enn én gang til språkkurs i samme språk. Det gis ikke støtte til kortere og lengre språkkurs samtidig.

Støtte til sommerkurs i utlandet ved helgradsstudier

Går du på hel grad i utlandet og har lyst til å fortsette studiene over sommeren? Du kan få støtte fra Lånekassen for studier i inntil to måneder om sommeren. Støtten vil være det samme som du får ellers i det vanlige undervisningsåret.

Du har rett på støtte dersom:

 • Du er registrert fulltidsstudent
 • Det er fastsatt i utdanningsprogrammet ditt at undervisningen eller praksisen skjer i løpet av sommerterminen
 • Du kan dokumentere at du ved å ta sommerkurs sparer inn på normert studietid
 • Undervisningsopplegget varer i minst fire uker

Les mer om hvordan du søker på støtte til sommerkurs i utlandet på Lånekassens sider.

Stipender

Dersom skolepengene i landet du studerer i er høye, kan det være aktuelt å undersøke andre finansieringsmuligheter.

På denne nettsiden finner du ANSAs oversikt over mange stipendmuligheter i utlandet.

Utveksling - noen land gir mer stipend

Hvis du drar på utveksling til Brasil, India, Japan, Kina, Sør-Afrika eller Sør-Korea, får du 2 675 kroner i måneden i tillegg til basislån og reisestøtte. Dette stipendet kan du få i inntil ti måneder. 
Les mer om reglene til utveksling på Lånekassens nettside.

Utveksling - få stipend gjennom Erasmus + avtale

Du kan få ekstra stipend dersom du drar på utveksling gjennom en Erasmus+ avtale. Internasjonalt kontor ved din skole vil kunne gi deg informasjon om hvilke avtaler som gjelder for deg.