Over 24 000 utenlandsstudenter får støtte årlig fra Lånekassen, men det finnes også andre stipendordninger, blant annet statsstipend og skolestipender som tilbys innen forskjellige fagretninger.

Støtte fra Lånekassen år 2021/2022

For å få støtte til utdanning i utlandet må du være norsk statsborger og ha generell studiekompetanse.

Hva skal til for å få støtte?

 • Utdanningen må være på fulltid, du må altså være heltidsstudent.
 • Utdanningen må tilsvare, være på nivå med, eller kan bli godkjent som en del av en norsk bachelor-, mastergrad, eller PhD.
 • Utdanningen må være offentlig godkjent i studielandet.

Enten du skal studere hele graden ute eller skal på utveksling, så husk å oppgi i søknaden til Lånekassen at det er utenlandsstudier du søker støtte for.

Les mer om krav og villkår for å få støtte på Lanekassen.no.

Nye regler for omgjøring

Undervisningsåret 2020 endret Lånekassen ordningen for omgjøring. Alle som får støtte til høyere utdanning (inkludert ph.d., i utlandet) er omfattet av den nye ordningen.

Du må fullføre hele graden for å få full omgjøring fra studielån til stipend. Full omgjøring vil si at 40% av lånet blir gjort om til stipend når du er ferdig med utdanningen. Dersom man ikke fullfører graden vil man nå bare få omgjort 25% av lånet til stipend. 

Disse utdanningene gir omgjøring av gradsomgjøringslån til stipend i utlandet:

 • Bachelornivå: offentlig grad som er godkjent i studielandet, og som Nokut gir generell godkjenning på minst 120 studiepoeng.
 • Master-/doktorgradsnivå: offentlig grad som er godkjent i studielandet, og som Nokut gir generell godkjenning på minst 60 studiepoeng.

Basislån

Du kan få inntill 126 357 kroner i basisstøtte per undervisningsår, for å dekke bo- og levekostnader. Pengene vil bli utbetalt som et lån, men 40 % av støtten, det vil si 50 542 NOK, kan omgjøres til stipend dersom du består alle dine eksamener. Beløpet utbetales to ganger i året.

Skolepengelån

Lånekassen kan gi skolepengestøtte til hel eller delvis dekning av skolepenger utenfor Norden med inntil 139 431 NOK for et skoleår. Fordelingen av lån og stipend avhenger av hvilket nivå utdanningen er på.

Bachelornivå

På bachelornivå blir støtten gitt med 50 prosent som lån og 50 prosent som stipend av skolepenger opptil 71 303 NOK. Betaler du skolepenger utover dette, blir resten gitt som lån. Maks stipendandel per undervisningsår er 35 651 NOK.

Master, doktorgrad og delstudier

For Master, delstudier og Ph.D-utdanning blir 30 prosent gitt som lån og 70 prosent gitt som stipend av skolepenger opptil 71 303 NOK. Betaler du skolepenger utover dette, blir resten gitt som lån.

Profesjonsutdanninger

De første tre årene av utdanningen gis skolepengestøtten etter kriteriene for bachelornivå. De resterende årene gis skolepengestøtten etter kriteriene for mastergrad- og delstudier.

Norden

I Norden kan du få inntil 68 136 NOK i lån per år for å dekke skolepenger. Du får ikke noe stipend for å dekke skolepenger i Norden.

Tilleggsstipend

Lånekassen kan gi tilleggsstipend til utdanning ved utvalgte læresteder av høy kvalitet, hvis skolepengene er høyere enn 139 431 kroner. For skoleåret 2021/2022 er 140 læresteder i utlandet på tilleggstipendlisten, som du finner på Lånekassens hjemmesider. Tilleggsstipendet er på maks 75 388 NOK per år.

Tilleggslån til dekking av skolepenger

Du kan få et tilleggslån til dekking av skolepenger på inntil 108 029 kroner hvis du må betale mer i skolepenger enn den ordinære skolepengestøtten, som er på 139 431 kroner. Tilleggslånet kommer som et rent lån, og kan ikke kan gjøres om til stipend. Beløpet må altså betales tilbake i sin helhet.  

Reisestøtte

Utenfor Norden

Reisestøtte er et tilskudd til dekning av utgifter for to tur-retur reiser i året for deg som studerer utenfor Norden. Tilskuddet er etter Lånekassens satser basert på regionen lærestedet ligger i. Tilskuddet blir gitt som 35 % stipend og 65 % som lån for reiser til land utenfor Norden.

Totalt reisetilskudd:

Europa

5 228 NOK

Afrika

21 480 NOK

Asia

17 944 NOK

Nord-Amerika

19 500 NOK

Mellom-Amerika

19 500 NOK 

Sør-Amerika

24 964 NOK

Oseania

28 448 NOK

Les mer på Lånekassens sider om reisestipend.

Valutajustering

Automatisk valutajustering inntreffer når valutaen har styrket seg med mer enn 1 prosent i forhold til den kursen Norges Bank hadde per 1. april. Det er stipendandelen av skolepengestøtten og tilleggsstipendet som blir valutajustert.

Les mer om valutajustering på Lånekassens hjemmesider.

Språklig tilrettelegging

Hvis du skal studere i et ikke-engelskspråklig land utenfor Norden eller i Finland eller Island, kan du få støtte til å lære deg språket først. Dette kalles språklig tilrettelegging. Du kan få støtte hvis du planlegger å begynne på høyere utdanning i utlandet som gir rett til støtte fra Lånekassen, etter du har fullført språkkurset. Du får ikke støtte til språkkurs i engelsk.

Dette kan du få i støtte

Du kan få 11 487 kr i måneden til å leve og bo for. Dette kalles basisstøtte, og 40 prosent av det av det blir gjort om til stipend hvis du består kurset. I tillegg kan du få reisestøtte til reise to tur-retur reiser i året. Hvor mye du får, er avhengig av hvor i verden du studerer. Må du betale for språkkurset, kan du få samme støtte til skolepenger som til andre utenlandsstudier.

Krav for å få støtte

1) Kurset må være på et universitet eller en offentlig språkskole
Kurset må som hovedregel tas ved et universitet. Men dersom du ikke finner et universitetet som tilbyr språkkurs, kan det gis støtte til kurs ved språkskoler. Språkskolen må da være offentlig godkjent i studielandet. Språkkurset må avsluttes med en eksamen som teller ved opptak til høyere utdanning.

2) Kurset må være på fulltid
Du kan få støtte til kurs med en varighet fra tre til tolv måneder. Kurset må være på fulltid, med minimum 15 undervisningstimer per uke.

3) Du må planlegge å ta en gradsutdanning
For å få støtte må du planlegge høyere utdanning som gir rett til støtte fra Lånekassen i det landet du skal ta språkkurset, eller utveksling (delstudier) i det landet. Du trenger ikke å ha fått opptak til videre utdanning for å få støtte. Det er nok med en egenerklæring fra deg som viser hvilken utdanning du planlegger etter språkkurset. Det er et punkt i søknaden hvor du legger inn opplysninger om hvor du skal studere etterpå. 

Omgjøring av lån til stipend

For at vi skal kunne gjøre om 40 prosent av basisstøtten din til stipend, må du sende oss en kopi av kursbevis/vitnemål når du er ferdig med språkkurset.

Les mer om språklig tilrettelegging på Lånekassens hjemmesider.

Språkstipend

Dersom du er tatt opp til en utdanning i utlandet, som har et annet undervisningsspråk enn engelsk, kan du få 22 674 kroner i stipend til et forberedende språkkurs. Dette gjelder også deg som skal på utveksling eller tar deler av utdanningen i utlandet.

Krav til språkkurset

 • Du må være tatt opp til en hovedutdanning som gir rett til støtte fra Lånekassen.
 • Kurset må vare i minst fire uker med minimum 15 timer undervisning per uke.
 • Som hovedregel må du ta kurset i det landet du skal studere, som må være et ikke-engelskspråklig land utenfor Norden. Du kan også få støtte til språkkurs i Finland og på Island. Lånekassen kan godta at deler av utdanningsprogrammet ditt undervises på engelsk.

Begrensning av språkstipendet
Det gis normalt ikke støtte mer enn én gang til språkkurs i samme språk. Det gis ikke språkstipend og støtte til språklig tilrettelegging samtidig.

Støtte til sommerkurs i utlandet ved helgradsstudier

Går du på hel grad i utlandet og har lyst til å fortsette studiene over sommeren? Du kan få støtte fra Lånekassen for studier i inntil to måneder om sommeren. Støtten vil være det samme som du får ellers i det vanlige undervisningsåret.

Du har rett på støtte dersom:

 • Du er registrert fulltidsstudent
 • Det er fastsatt i utdanningsprogrammet ditt at undervisningen eller praksisen skjer i løpet av sommerterminen
 • Du kan dokumentere at du ved å ta sommerkurs sparer inn på normert studietid
 • Undervisningsopplegget varer i minst fire uker

Les mer om hvordan du søker på støtte til sommerkurs i utlandet på Lånekassens sider.

Stipender

Dersom skolepengene i landet du studerer i er høye, kan det være aktuelt å undersøke andre finansieringsmuligheter. ANSA har laget en oversikt over noen stipendmuligheter i utlandet.