Folkeregistrering for utenlandsstudenter

Folkeregistrering for utenlandsstudenter 

 

Hvis du skal bosette deg som student i utlandet i mer enn 6 måneder, så er du faktiskpliktig å melde flytting fra Norge. Skal du flytte fra Norge til et land utenfor Norden, må du melde fra til Skatteetaten her hjemme.  

NB!Det er veldig viktig at du i flytteskjemaet (under yrke) opplyser at du er student, og at du kun skal oppholde deg midlertidig i utlandet. Dette vil som regel da i praksis bety at du får avslag på din flyttemelding, og vil i stedet vil bli stående registrert på din norske adresse.  

Din norske, folkeregistrerte adresse kan i dette tilfellet være enten hos familie eller andre nære relasjoner i Norge. Det er viktig at du benytter en adresse som du faktisk kan få videreformidlet post fra, da det kan være viktige brev som kun kan sendes til din folkeregistrerte adresse (f.eks. fra Lånekassen, HELFO, Skatteetaten osv.)  

PS! Merk deg også at selv om du må melde flytting fra Norge, så betyr ikke dette at du må folkeregistrere deg i studielandet. Det er kun innenfor Norden at dette er pliktig (se nedenfor)  

Les mer om å melde flytting til utlandet på Skatteetatens siderher 

Du studerer i Norden 

Hvis du skal studere i et annet nordisk land i en periode lenger enn 6 måneder, er det som regel et krav at du må folkeregistrere deg i studielandet. Hvis dette kreves (som f.eks. i Sverige og Danmark), så MÅ du gjøre dette. Hvis ikke kan du bl.a. miste retten til å gå opp til eksamen i studielandet. Her trenger du ikke å melde ifra til Skatteetaten i Norge, da de vil få automatisk beskjed når du registrerer deg i studielandet. 

Du vil da bli registrert som utflyttet fra Norge, men dette er kun midlertidig. Du kan registrere deg tilbake til Norge så fort du har avsluttet studieoppholdet. 

VIKTIG å være klar over når du folkeregistrerer deg i Norden: 

  • På grunn av folkeregistreringen kan du risikere å bli meldt ut av det norske fastlegesystemet. Ta derfor kontakt med fastlegen din i forkant om at du ønsker fortsatt tilgang når du er hjemme i Norge. Som norsk statsborger og bosatt i et annet nordisk land så skal du fortsatt ha helserettigheter når du er på besøk i Norge.   
  • Ditt Europeiske Helsetrygdekort utstedt i Norge vil ikke være gyldig lenger. Bestill et tilsvarende i det landet hvor du folkeregistrerer deg. Dette kan du benytte når du er på besøk i Norge eller reiser til andre, europeiske land utenfor studielandet ditt. I Danmark bestiller du EU-sygesikringskort fra borger.dk , og i Sverige bestiller du det europeiska sjukförsäkringskortet fra Försäkringskassan 
  • Hvis du mottar noen ytelser fra NAV som du ønsker å beholde etter flytting, så er det viktig at du kontakter NAV og ordner dette før du reiser. NAV Kontaktsenter Internasjonalt kan kontaktes på telefon +47 21 07 37 00 mellom kl. 08.00–15.30. 

For ytterligere informasjon om å melde flytting til utlandet, ta kontakt direkte med Skatteetaten på telefon 800 80 000 (+47 22 07 70 00 fra utlandet) eller chat her 

Hvis du allikevel har ytterligere spørsmål rundt dette, så ta gjerne kontakt med vår sosialveileder Hanne Refsdal på sosialveileder@ansa.no eller bestill en veiledningstime her. 

 

Bilde: Av vectorfusionart/Shutterstock