Erasmus+ er verdens største utdanningsprogram, og siden oppstarten har mer enn ni millioner mennesker fått muligheten til å studere, jobbe som frivillig, hatt praksis eller fått arbeidserfaring i et annet land. Nesten 33.000 norske studenter har deltatt i programmet siden Norge ble med i 1992. Erasmus+-stipend gir norske studenter muligheter til å reise på studie- eller praksisutveksling over hele Europa.

Hvor mye får man?

Dersom du reiser på et Erasmus+ studieopphold, kan du få et månedlig stipend på 410 eller 460 euro avhengig av hvilket land du reiser til. Dersom du reiser på praksisutveksling ligger stipendet på 610 eller 660 euro per måned.

Må det være en ferdig avtale som universitetet tilbyr?

Dersom du vil studere i utlandet, må lærestedet du studerer ved ha en Erasmus+ utvekslingsavtale med det lærestedet du ønsker å reise på utveksling til. Dersom du skal på praksisutveksling, trenger det ikke finnes en utvekslingsavtale mellom lærestedet du studerer ved og arbeidsplassen du skal ha praksis i før du reiser. Studenten inngår en læringsavtale med lærestedet sitt hjemme og lærestedet i utlandet, slik at alle parter er enige om innholdet i utvekslingsoppholdet og vet at det kan godkjennes.

Hvor kan man reise?

Gjennom Erasmus+ er det mulig å reise på utveksling til de 28 EU-landene, de tre EFTA/EØS-landene samt Makedonia og Tyrkia. Hvor du kan dra avhenger av hvilke utvekslingsavtaler ditt lærested har.

Får alle hjelp med bolig?

Mange læresteder i utlandet hjelper Erasmus+-studenter med å finne bolig, men dette gjelder ikke alle. Vanligvis informerer de ulike lærestedene om dette på nettsidene sine.

Får man støtte til språkkurs?

Når du er Erasmus+-student må du ta en online språktest i det språket du skal studere på før du reiser ut og etter at du kommer hjem. Du får også tilbud om et online språkkurs som tilbys på en rekke språk. Dersom du skal studere på et språk som Erasmus+-programmet ikke tilbyr språkkurs i, kan du få støtte til å ta et språkkurs i det landet hvor du skal studere.

Hva må man gjøre, og kan alle få Erasmus+-stipend?

For å kunne reise på Erasmus+-utveksling må du være student ved et norsk universitet eller høgskole, og lærestedet du studerer ved må godkjenne at du reiser på utveksling. Ønsker du å reise på Erasmus+-utveksling må du kontakte lærestedet du studerer ved. En studieveileder eller internasjonal koordinator på fakultetet eller instituttet ditt skal kunne hjelpe deg med å få en oversikt over muligheter, søknadsfrister og annen relevant informasjon.

Jeg studerer i utlandet - kan jeg søke på Erasmus+-stipend?

Ja! Dersom lærestedet du studerer ved har en Erasmus+-avtale, er det ingenting i veien for at du kan søke på denne - også om du skulle ha lyst til å utveksle hjem til Norge. Det er opp til det utenlandske lærestedet ditt om de ønsker å innvilge søknaden. 

Ta praksis i Norge med Erasmus+:

Det er opp til ditt utenlandske lærested å vurdere om du kan få støtte til praksisopphold i Norge eller et annet land. Det er mulig å få støtte til praksisopphold både under og etter studiene. Dersom du skal ta praksis som en del av studiet, er det et krav at du ikke blir forsinket i utdanningen på grunn av oppholdet. Dersom det er praksis i etterkant av studiet må du søke om Erasmusstøtte før studiet er avsluttet for å kunne få støtte.

Du bør kontakte ditt eget utendlandske lærested for å få hjelp med søknaden. 

Mer informasjon: 

Studieopphold og praksisopphold gjennom Erasmus

 

Studerer du ved et norsk lærested?

Gjør deg kjent med noen avtaler/programmer gjennom Erasmus+:

Aktiv Ungdom

Erasmus +: Aktiv Ungdom støtter prosjekter med ungdom mellom 13 og 30 år og de som jobber med ungdom. Vi støtter blant annet frivillig arbeid, ungdomsutvekslinger, ungdomspolitiske møter, kurs, hospiteringer, strategiske partnerskap mellom organisasjoner og transnasjonale ungdomsinitiativ. I tillegg tilbyr Aktiv Ungdom en rekke kurs for ungdomsarbeidere.

Kort om EVS:

Gjennom Europeisk volontørtjeneste kan du jobbe frivillig i 2-12 måneder i et annet land i Europa eller EUs naboland. Alle kostnader blir dekket, og du får i tillegg en egen mentor, seminarer, språkkurs, forsikringer, og lommepenger. Det finnes mange forskjellige arbeidsfelt å velge mellom, og du bestemmer selv hvor du vil dra. EVS er åpent for all ungdom mellom 17 og 30 år, og du trenger ingen forkunnskaper.  

Ungdom med funksjonsnedsettelser, psykiske helseproblemer, kroniske sykdommer, problemer knyttet til skolegang eller andre utfordringer blir gitt prioritet i programmet. Har man behov for tilpasninger kan man søke om ekstra støtte til dette. I disse tilfellene er det også mulig å søke om kortere prosjekter, helt ned til 2 uker.

Ungdommer reiser for å oppleve noe nytt, for å bidra, for å lære nytt språk, bli kjent med en ny kultur, for å få erfaringer de kan bruke til å skaffe seg jobb senere, for å ta en pause og finne ut av hva de ønsker å gjøre i fremtiden, osv. Alle deltakere for tilbud om et youthpass mot slutten av oppholdet; en attest som beskriver både prosjektet og hvilken kompetanse volontøren har opparbeidet seg.

Les mer om EVS og hvordan du går fram for å delta her:

https://www.aktivungdom.eu/om-oss/ 

Det er ca 20 per år som reiser ut som volontører. De fleste EVS-prosjekter varer mellom 9 og 12 måneder.  

Nyttige linker om Erasmus+

Bannergrafikk: Leflambo.fr