Har du fått avslag på en klage som gjelder studier i utlandet?


Dersom klagen gjelder en av agentene som er på lista over ANSAs godkjente agenter har du mulighet for å sende saken videre til ANSAs klagenemnd.

 

 

For spørsmål, ta kontakt med sekretariatet i ANSA ved fungerende Generalsekretær Hanne Refsdal:  Hanne.Refsdal@ansa.no

 

Illustrasjon:OlyaOK/Shutterstock