Er du rådgiver i videregående skole og ønsker oppdatert informasjon om studier i utlandet kan ANSA hjelpe deg. Vi holder kurs via Zoom. Tilbudet er selvfølgelig gratis!

Ved å øke kunnskapen om studiemuligheter i utlandet blant landets rådgivere, ønsker ANSA å bidra til å øke mobiliteten blant studentene.

Lag deres eget program

Vi tilbyr full fleksibilitet på program, tidspunkt og lengde på programmet.

Vi anbefaler at vi får lov til å innlede med en grunnpakke hvor vi informerer om finansiering fra Lånekassen, hva man bør tenke på når man skal velge utdanningssted i utlandet og lignende, men dette er opp til dere. 

 

Eksempeltemaer for rådgiverseminar

 

  • Hvem er hvem og hva er hva i internasjonal utdanning. Informasjon om Lånekassen og statistikk på internasjonalisering.

 

  • Om studier i spesifikke studieland eller fag etter valg fra ANSAs land- og fagsider. 

bolker med andre temaer, eksempelvis: 

  • ANSAs godkjenningsordning av agenter
  • godkjenning av helsefag fra utlandet og den nye turnusordningen for medisinstudenter
  • Tips til billige studieland 
  • Hvordan gå frem for å finne ut om et studietilbud er bra eller dårlig?

Vi kan også kjøre workshop hvor vi deler ut caser som løses i grupper. Svarene blir diskutert i plenum til slutt.

Dersom dere har andre ønsker - bare spør, så skal vi se hva vi får til!

 

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med fagsjef i ANSA, Lena Dammen, lena.dammen@ansa.no

 

ANSA Informasjonssenters nyhetsbrev

Vil du motta ANSA Informasjonssenters månedlige nyhetsbrev?
Send mail til lena.dammen@ansa.no med navn, skole og mailadresse.