Det å flytte til utlandet for å studere krever en del planlegging og ofte sitter man med mange spørsmål. Her har vi samlet sammen og svart på de spørsmålene som ANSA informasjonssenter får oftest om studier i utlandet. 

Klikk her for å lese bladet vårt "Verden i Hånda - Studier i utlandet" utgave 2021/2022

 

Hvor kan jeg studere?

Hva er språklig tilrettelegging?

Hva er et språkkurs?

Hvordan finner jeg frem til skolene?

Hvilke utdanninger kan jeg få støtte til?

Hvor godt må jeg kunne språket?

Hvor finnes det engelskspråklige studier?

Kan jeg studere på norsk i utlandet?

Hvor mye kan jeg få i stipend og lån?

Er det for sent å søke?

Teller realfags-/tilleggspoeng i utlandet?

Blir studiet mitt godkjent?

Hvordan kan jeg finne sted å bo?

Hvor kan jeg studere medisin?

Hvor kan jeg studere psykologi?

Hvordan får jeg oversatt vitnemålet mitt?

Hvordan finne ut av kvaliteten på skolen jeg vil på?

Hva kan ANSA gjøre for meg?

Hva koster det å bli medlem av ANSA?

Hva må til for at jeg kan tegne ANSA-forsikring?

Hva koster forsikringen?

Hva dekker forsikringen?

Må jeg melde flytting når jeg skal studere i utlandet?

Hvorfor skal jeg studere i utlandet?

 1. Du har flere studieretninger å velge mellom i utlandet
 2. I utlandet kan du få spennende kombinasjoner av fag
 3. Det kan være enklere å komme inn på fagretninger enn i Norge
 4. Du får internasjonal erfaring - gull verdt både i arbeidslivet og i livet generelt!
 5. Ved å flytte til utlandet får du faglig og personlig vekst
 6. Du får lære et språk flytende!
 7. Du får bli kjent med en helt ny kultur - og får ta del i den i hverdagslivet
 8. Du får et nettverk utenfor Norge - kanskje i hele verden?
 9. Du får en spennende og interessant CV - du skiller deg ut for resten av livet! 
 10. Du får bli med i ANSA og alle de morsomme arrangementene vi har rundt om i hele verden - du kan få verv og ta del i spennende prosjekter, jobbe politisk og bedre situasjonen for norske studenter i hele verden!

På utkikk etter inspirasjon? Les ANSA Infosenters 10 steg til studier i utlandet.

Til toppen 

Hvor kan jeg studere?

Du kan studere i nesten hele verden. Det finnes utallige studiesteder og fagretninger, og derfor ingen egne lister over hvor og hva du kan studere i utlandet. Men hvert land har egne søkemotorer som gjør det lettere for deg å lete - velg studielandet du er interessert i og finn riktig søkemotor.

NB! Skal du studere profesjonsutdanninger er det viktig at du sjekker om du får godkjenning i Norge etter endt studiet.

De siste årene har ANSA sett at flere bachelorgrader blir tilbudt på engelsk, men majoritetene av alle bachelorgrader blir fortsatt tilbudt på landets språk. Skal du studere på et språk annet enn engelsk, eller innad i Norden, kan du få støtte av Lånekassen til språkkurs før studiestart. 
På masternivå finnes det ofte flere tilbud på engelsk enn hva det gjør på bachelornivå. 

Les mer om språkkurs og hva du kan få støtte til.

Til toppen

Hva er språklig tilrettelegging?

Lånekassen kan gi støtte til språk og samfunnsfag for inntil ett år i et ikke-engelskspråklig land utenfor Norden. 

Les mer om språkstudier og dine muligheter her.

Til toppen 

Hva er et språkkurs? 

Er du tatt opp på hel grad, eller skal på utveksling, til et land som har et annet undervisningsspråk enn engelsk, dansk eller svensk, kan du få stipend til språkkurs (blir utbetalt etter avsluttet språkkurs). Kurset må være fulltid og vare i minst fire uker og ha minst 15 undervisningstimer i uken. Stipendet gjelder ikke for studenter som skal begynne på språkstudier. Du kan ikke få både språkstipend og støtte til språklig tilrettelegging for samme språk. 

Les mer om språkstudier i utlandet!

Til toppen

Hvordan finner jeg frem til skolene?

Det finnes søkemotorer knyttet til hvert enkelt studieland som gir oversikt over studiemuligheter og studiesteder i det aktuelle studielandet. Disse søkemotorene er som regel lagt til som lenke på ANSAs hovesider om utdanning i ca 50 studieland. Når du har brukt søkemotoren for å finne fag og lærested, er det viktig at du oppsøker lærestedets nettsider. Der vil du finne all nødvendig informasjon om faget, opptakskrav og søknadsprosessen.

Til toppen

Hvilke utdanninger kan jeg få støtte til?

De fleste studenter er avhengige av å få hjelp av Lånekassen. Du vil kunne få økonomisk støtte fra Lånekassen så lenge utdanningen din er:

 • Tilsvarende, på nivå med, eller kan bli godkjent som en del av en norsk bachelor- eller mastergrad
 • Offisielt godkjent i studielandet
 • Fulltid

Du vil også kunne få støtte til utvekslingssemester fra et norsk lærested.

Til toppen

Hvor godt må jeg kunne språket?

For å kunne studere på et fremmed språk bør du være på et så høyt nivå at du klarer å følge undervisningen. Hvis du vil studere på et annet språk enn engelsk, dansk og svensk kan du få støtte til språkkurs i forkant av studiene fra Lånekassen. Les mer om dette i spørsmålet ovenfor. 

Til toppen 

Hvor finnes det engelskspråklige studier?

Undervisningen er på engelsk i USA, Storbritannia, Irland, Australia, New Zealand, Sør-Afrika og deler av Asia. andre land er stort sett undervisningen på landets eget språk, men dette er i ferd med å endre seg da flere universiteter i ikke-engelskspråklige land nå tilbyr engelskspråklige utdanninger.
Helsefag i Sentral-Europa er et eksempel på dette. 
NederlandSpaniaPortugal og Tyskland er eksempel på land hvor man finner gode tilbud på engelsk, på bachelor- og masternivå.  

Til toppen

Kan jeg studere på norsk i utlandet?

Du kan studere på norsk i utlandet gjennom norske studiesentre. Du kan blant annet ta ex.phil og ex.fac, men du kan også ta deler av en bachelorgrad. Aktuelle fag å studere er språk, kultur- og religionsstudier og idrettsfag.

Les mer om aktører som tilbyr utdanning på norsk i utlandet

Til toppen

Hvor mye kan jeg få i stipend og lån? 

På våre finansieringssider kan du finne ut av hvor mye du kan få i stipend og lån fra Lånekassen. På våre stipendsider har vi listet opp andre stipendordninger som kan være aktuelle for enkelte studieland.   

Til toppen

Er det for sent å søke?

Det avhenger av hvilket land du skal søke deg til. Søknadsfristene for studier på bachelornivå til de vanligste studielandene finner du på vår side med søknadsfrister. Finner du ikke landet du ønsker å studere i, gå direkte til skolens websider og sjekk fristen. Du som skal søke til mastergrad må ta direkte kontakt med det fakultetet du skal søke deg til.

Til toppen

Teller realfags-/tilleggspoeng i utlandet?

Nei, tilleggs-, alders- eller fordypningspoeng teller ikke utenfor Norge.

Til toppen

Blir studiet mitt godkjent?

Som regel trenger du ikke å tenke på om en utenlandsk bachelor eller master blir godkjent som det tilsvarende i Norge.

Faglig godkjenning er kun aktuelt hvis du tar en utdanning som fører frem til et yrke hvor det kreves autorisasjon for å kunne jobbe, for eksempel medisin eller psykologi. Se Helsedirektoratet.no for mer informasjon om dette.

Hvis du ønsker en generell akademisk godkjenning, dvs. uttelling i form av studiepoeng, kan dette gjøres av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, NOKUT som godkjenner utenlandsk utdanning.

Til toppen

Hvordan finner jeg et sted å bo?

I mange land er det vanlig å tilby internasjonale studenter studentboliger, såkalte halls of residence, i området rundt lærestedet. Men ofte må man skaffe bolig selv. Mange læresteder har dog et eget kontor som kan hjelpe deg. På våre forskjellige landsider kan du finne tips til hvordan du finner bolig i de forskjellige landene i landets bo og leve-guide. Er det ANSA-land dit du skal kan du også ta kontakt med dem for informasjon.

Til toppen

Hvor kan jeg studere medisin?

Det anbefales at man holder seg til medisinstudier innen EU/EØS hvor medisin er et harmonisert yrke og det således vil være lettere å få autorisasjon fra Helsedirektoratet for å jobbe i Norge. Lånekassen gir bare støtte til medisinutdanning i Europa, Australia og Nord-Amerika. Ønsker du å studere utenfor disse områdene må du betale for utdanningen selv.  

Les mer om medisinstudier i utlandet.

Til toppen

Hvor kan jeg studere psykologi?

Du kan studere psykologi i de aller fleste land, men om du vil praktisere som psykolog i Norge senere trenger du en autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Les om psykologiutdanning i utlandet

Til toppen

Hvordan får jeg oversatt vitnemålet mitt?

Det vanligste er å be om å få vitnemålet ditt oversatt fra skolen du har gått på. Du kan også få dokumenter oversatt av en oversetter mot betaling. Velg da en statsautorisert oversetter, se Translatorportalen.com. Stempel med rett kopi kan du få på skolen din i Norge og på offentlige kontorer.

Til toppen

Hvordan finne ut av kvaliteten på skolen jeg vil på? 

Det å vurdere kvalitet er ingen enkel oppgave. Det kommer i stor grad an på hvilke kriterier du legger til grunn og hva du selv anser som god kvalitet. Noen tips til hvordan du kan vurdere kvalitet:

 • Er skolen og graden du skal ta offisielt godkjent av utdanningsmyndighetene i studielandet? Les mer om hvordan du kan velge riktig studiested.
 • Hva er viktig for deg når det gjelder geografisk plassering - trives du i en stor by eller på et mindre sted?
 • Hvilke fasiliteter forventer du at skolen skal ha?
 • Er forskningsnivå viktig?
 • Dra og besøk universiteter hvis du kan. Snakk med studenter som allerede går der, du kan finne kontaktpersoner via ANSAs kontaktpersondatabase. Sjekk om landet du skal til er et ANSA-land eller om byen har et lokallag.

Til toppen

Hva kan ANSA gjøre for meg?

Hos ANSA Infosenter kan du få gratis og nøytral veiledning om utdanningsmuligheter, finansiering, godkjenning og hvordan du finner og vurderer kvaliteten på ulike studietilbud. Når du har kommet inn på et studium kan du bli medlem av ANSA og benytte våre medlemsgoder som forsikring og deltakelse på arrangementer i innland og utland. ANSA har også en beredskapsplan om større eller mindre kriser skulle oppstå. Når du er ferdig med utenlandsstudiene kan du være medlem av ANSA Alumni - et nettverk for jobbsøking og karriereutvikling.

Til toppen

Hva koster det å bli medlem av ANSA?

Medlemskap i ANSA koster 40kroner i måneden.

Bli medlem i ANSA

Er du allerede medlem i ANSA? Husk å fornye ditt ANSA-medlemskap. 

Til toppen

Hva må til for at jeg kan tegne ANSA forsikring?

For å kunne tegne ANSAs studentforsikring må du være medlem av ANSA, student i utlandet og være medlem av Folketrygden

 

Til toppen

Hva koster forsikringen?

Prisen på forsikringen er avhengig av studieland og varighet.  Prisoversikt finner du her

Til toppen

Hva dekker forsikringen?

ANSA Studentforsikring er en skreddersydd forsikringspakke for norske studenter i utlandet. Med vår studentforsikring får du blant annet syke- og ulykkesforsikring, innboforsikring og reiseforsikring som dekker reiser ut av studielandet og Norge.

 

Til toppen 

Må jeg melde flytting når jeg skal studere i utlandet?

Studenter trenger ikke å melde flytting til utlandet da det holder at de legger inn en midlertidig postadresse i utlandet. Som en hovedregel blir man ikke utmeldt av Folketrygden dersom man får støtte av Lånekassen. Dobbeltsjekk for det aktuelle landet du ønsker å studere i.

Dette kan du også lese mer om i hvert enkelt lands bo og leve-guide.

Til toppen

 

Foto: photobyphotoboy/Shutterstock.com