Det finnes mange muligheter for å ta engelsk språkkurs i Storbritannia. Du kan enten ta et språkkurs ved et universitet eller ved en språkskole. Lånekassen gir ikke støtte til engelskkurs i utlandet.

Om språkkurs i Storbritannia

På sidene til British Council kan du lese mer om å lære engelsk i UK.

Søkemotorer for å finne fram til aktuelle språkkurs:

Det varierer hva språkkurs i Storbritannia koster avhengig av lærested, lengde og opplegg.

Reise gjennom en norsk agent

Flere norske agenter samarbeider med og rekrutterer studenter til språkskoler i Storbritannia og andre engelsktalende land:

Hva er en agent? Les mer på vår Informasjonsside om agenter.

Finansiering

Lånekassen gir ikke støtte til språkkurs i engelsk i Storbritannia.

Les mer om støtte til språkkurs i utlandet.