Skal du studere i Østerrike på tysk må du kunne legge frem dokumentasjon på at du har gode tyskkunnskaper.

Lånekassen gir støtte til språklig tilrettelegging i ett eller to semestre dersom du vil lære tysk i Østerrike før du begynner på utdanningen din. ÖSD tilbyr språkkurs som er støttet av lånekassen. Du kan velge å få gå lengre språkkurs som avrer mellom 3 og 12 måneder, du må velge minimum 15 undervisningstimer i uken, og avslutte språkkurs med e ngodkjent språktest. Etter fullført språkkurs vil du kunne studere på tysk i Østerrike.

Du kan også få språkstipend til kortere språkkurs dersom du allerede har fått studieplass (feks i forkant av utveksling).

Godkjente språkskoler i Østerrike
Språktest


For å kunne studere på et universitet i Østerrike er det vanlig å måtte dokumentere språkkunnskaper gjennom å avlegge en språktest i forkant av studiene. På skolens hjemmesider vil du finne informasjon om hvilke språkprøver de godkjenner, og hvilken score du må oppnå. Østerrikes egen tysktest Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD), samt Test für Deutsch als Fremdsprache (TestDaF) er eksempler på språktester som de fleste læresteder aksepterer. Mange utdanningsinstitusjoner tilbyr også egne språkprøver.