Spansk er det offisielle språket i 21 land og det mest talte språket etter mandarinkinesisk. 572 millioner mennesker snakker spansk og du kan være en av dem!

Hva er mulig med støtte fra Lånekassen?

  • Du kan ta et kortere språkkurs hvis du har kommet inn på, eller er i gang med, studier som foregår eller vil foregå på spansk.
  • Du kan ta et lengre språkkurs fra tre til tolv måneder som forberedelse til fremtidige studier i et latinamerikansk land.

Kortere språkkurs

Du kan få 22 164 kr i språkstipend hvis du har kommet inn ved et godkjent lærested, skal studere på spansk, og trenger et kortere språkkurs i forkant av studiene.

Språkkurset må vare i minst fire uker og du må ha minimum 15 undervisningstimer i uken. Dette alternativet er også aktuelt for deg som skal på utveksling fra et norsk lærested.

Lengre språkkurs

Har du planer om å ta hele utdanningen din i Latin-Amerika kan du søke om støtte til lengre språkkurs.  Du må ta kurset ved et universitet eller en godkjent språkskole som er knyttet til Instituto Cervantes. Tar du kurset ved en språkskole må du avslutte med språktesten DELE, evt. CELU dersom du vil studere i Argentina.

Språkkurset må vare mellom 3 og 12 måneder og du må ha minimum 15 undervisningstimer i uken. Videre må du opplyse i søknaden til Lånekassen om hvilken grad du planlegger å ta i etterkant av språkkurset og navnet på lærestedet du planlegger å ta graden ved. Støtten gjelder selv om du planlegger å ta en grad undervist på engelsk, men planen må være å ta den i landet du har tatt språkkurset. 

Lånekassen gir deg både basisstøtte, skolepengestøtte og reisestøtte. 40% av basisstøtten omgjøres til stipend når du sender Lånekassen en kopi av kursbevis/vitnemål når du er ferdig med språkkurset og eventuelt språktestbevis om du har gått på en språkskole.

Les mer om de forskjellige støttene på ANSAs sider om finansiering.

Hvor kan jeg studere?

Språkkurs ved språkskole
Her finner du liste over språkskoler som er godkjent av Instituto Cervantes i Latin Amerika: Godkjente språkskoler i Latin-Amerika

Språkkurs ved universiteter
Mange universiteter tilbyr språk og kultur programmer for internasjonale studenter. Det er ingen spesielle krav for å søke på språkkurs bortsett fra generell studiekompetanse, og det er bare å melde seg på. Søknadsfrister varierer fra land til land. Her er et utvalg av universiteter som tilbyr kurs i språk og kultur.

Her finner du en oversikt over universiteter i Latin-Amerika.

Spansktesten DELE

DELE står for Diploma de Español como Lengua Extranjera og er den offisielle språktesten i spansk. Lånekassen krever at du tar DELE-testen i etterkant av språkkurs tatt ved språkskole. Her finner du Testsentre for DELE-eksamen i Latin-Amerika.

Språkskoler godkjent av Instituto Cervantes tilbyr forberedelseskurs til DELE eksamen.

Universiteter i Latin-Amerika krever sjelden at du tar DELE eksamen og går ut i fra at du kan nok spansk når du søker på studier som foregår på spansk. For å følge undervisning på universitetsnivå anbefales å ha spansk på nivå B2. Her kan du teste ditt nivå med eksempler på DELE-eksamen

Reise gjennom en norsk agent

Flere norske agenter samarbeider med og rekrutterer studenter til språkskoler i Latin-Amerika. Merk at det er varierende om du får støtte fra Lånekassen til disse språkskolene.

Hva er en agent? Les mer på vår informasjonsside om agenter.

Brsosjyre fra Fremmedspråksenteret: Fokus på språk, spansk i verden