Offentlige læresteder og private skoler holder språkkurs over hele verden, og Lånekassen gir ulike støtteordninger slik at du kan studere det du vil hvor du vil!

Hva er mulig med støtte fra Lånekassen?

  • Du kan ta et kort språkkurs (språkstipend) før før du skal ta en hel utdanning eller reise på utveksling i alle land som ikke er engelsktalende.
  • Du kan ta et lengre språkkurs fra 3 - 12 måneder (språklig tilrettelegging).

Kort språkkurs

Du kan søke om språkstipend fra Lånekassen (21 751 NOK) hvis du har kommet inn ved et godkjent lærested, skal studere på et annet undervisningsspråk enn engelsk, og trenger et kortere språkkurs i forkant av studiene.

Kurset må vare i minst fire uker og du må ha minimum 15 undervisningstimer i uken. Dette alternativet er også aktuelt for deg som skal på utveksling fra et norsk lærested.  

Lengre språkkurs - språklig tilrettelegging

Du kan søke om språklig tilrettelegging fra Lånekassen hvis du planlegger å begynne på høyere utdanning i utlandet som gir rett på støtte fra Lånekassen etter at du har fullført språkkurset. Dette gjelder selv om du planlegger å ta en grad undervist på engelsk. Du må ta kurset ved et universitet eller godkjent språkskole.

Lånekassen gir deg både basisstøtteskolepengestøtte og reisestøtte. 40% av basisstøtten omgjøres til stipend når du begynner på din grad (bachelor / master). 

Les mer om de forskjellige støtter på ANSA sider om finansiering.