Kriminologistudiet tilbys ved flere lærersteder i Nederland med ulike fokus og fordypninger.

Aktuelle læresteder

Du finner frem til aktuelle bachelor- og mastergrader ved bruke søkemotoren Studyfinder.

Det er kun engelskspråklige studietilbud på masternivå.

Hvordan søke på kriminologi i Nederland

Bachelor

Du finner info om søknad på lærestedets hjemmeside under entry requirements. Du søker via søkeportalen Studielink.

Master

Du søker vanligvis direkte til skolen, og må ha en relevant bachelor- utdannelse for å kunne søke. Se skolenes hjemmesider for mer informasjon.

Retninger

Kriminologistudiet har tre hovedretninger, og forskjellige skoler og land fokuserer på ulike deler. De tre er sosiologi, jus og politi. Du bør sette deg inn i hva skolen du ønsker å gå på tilbyr og hvilket retning de fokuserer på. Dette er enkelt å finne ut av; du kan lese mye av emnebeskrivelsene eller beskrivelsen av faget som helhet. Hvilken retning studiet tar vil ha mye å si for hvor det er aktuelt for deg å søke jobb etter endt studie.

Finansiering

Det er veldig rimelig å studere i Nederland og vanligvis betaler du lave 2060 euro i skolepenger i året. På lånekassens side om utdanning i utlandet kan du lese om muligheten for stipend og lån.