De fleste nordmenn som studerer statsvitenskap i Frankrike studerer ved ett av de syv regionale collegene til Sciences Po Paris, hvor bachelorstudiene i Le Havre, Menton og Reims går på engelsk. Lånekassen støtter disse programmene fra nå av, fordi de som uteksamineres etter 2020 får en grad som er godkjent av franske myndigheter.

Om utdanningen

Statsvitenskap undervises både ved universiteter og høyskoler i Frankrike. 

Oppbygning av utdanningen

Utdanningen er tverrfaglig med fokus på samfunnsfag, jus, historie, økonomi, ledelse, sosiologi, språk og sivilisasjon.

Universiteter og høyskoler

Utdanningen tilbys både ved universitetene og høyskolene. Sciences Po, eller IEP er både mest kjent, og mest anerkjent. Her følges studentene opp på linje med det man husker fra videregående. Ved universitetene er det i større grad  ansvar for egen læring 

Høyskolene, Sciences Po

Programmene går for det meste på fransk på bachelornivå, men det finnes tilbud på engelsk også særlig ved Sciences Po Paris og ved skolens syv regionale colleger. De syv collegene ligger i byene Dijon, Le Havre (på engelsk), Menton (på engelsk), Nancy, Poitiers, Reims (på engelsk) og Paris, hver med fokus på spesifikke regioner: Afrika, Asia, Europa, Latin-Amerika, Midtøsten og Nord-Amerika. Det finnes også et nytt bachelorprogram på engelsk ved Sciences Po Grenoble som er på engelsk. Sjekk med Lånekassen om du velger sistnevnte.

Dual programs

Sciences Po Paris har også tilbud om dual-programmer med muligheter for to år på skolen i Frankrike og to år ved ett av deres partneruniversiteter rundt om i verden; som for eksempel Columbia University, University of California Berkeley, University College London, Freie Universitet i Berlin, Keio Universitetet i Tokyo m.fl.

 

Lurer du på hva Statsvitenskap er?

 

Se denne filmsnutten for en forklaring på hva statsvitenskap går ut på.

Finne læresteder

Universitetene, bachelorprogrammer

Dersom du forstår fransk kan du bruke søkemotoren til Parcoursup søk på Licence og Mention Sciences politique. Spesifiser område i Frankrike du vil studere i også.

 9 universiteter i Paris-området har Sciences Politique på licence-nivå. På fransk.

Den som må gjøre søk på engelsk kan bruke Campus France. Trykk på den gule knappen og søk på Sciences Politique. 

 

Sciences Po Paris, bachelorprogrammer ved ett av de 7 regionale collegene

www.sciencespo.fr

Les ANSAs FAQ for bachelorprogrammene ved Sciences Po 
FAQ Sciences Po.docx


Universiteter og høyskoler, masterprogrammer

Trouver mon master er en fin søkemotor du kan bruke for å finne frem til både programmer ved universitetene og ved de anerkjente høyskolene.

 

Sciences Po, masterprogrammer

En av de mest anerkjente høyskolene for statsvitenskap er Sciences Po Paris. Her finner du tilbud både på fransk og engelsk. (Sjekk Lånekassen om du velger program på engelsk).

 

10 regionale Instituts d'Ètudes Politiques

Totalt er det 10 "Sciences Po-skoler" i Frankrike, hvor Sciences Po i Paris (med sine 7 under-skoler på bachelornivå rundt om i landet) er den mest kjente og anerkjente. De aller fleste skolene har kun tilbud på fransk med enkelte unntak.

De fleste har gode muligheter for utveksling. Det er generelt lettere å komme inn jo lengre bort fra Paris du kommer. 

Opptak til syv av skolene skjer via felles opptak. Les mer om opptak til skolene her (på fransk)

Undervisningsspråk og språkstøtte

Undervisningsspråket er for det aller meste på fransk. Via Lånekassen kan du få støtte til språklig tilrettelegging eller språkstipend.

Opptakskrav

Ved universitetene er studier vanligvis åpne for alle, eller med lavere opptakskrav enn til høyskoleprogrammene. Siden universitetsprogrammene går på fransk må du dokumentere at du snakker fransk på B1-B2-nivå.

Ved de anerkjente høyskolene er opptaket som regel basert på karakterer, personal statement, essay og digitalt intervju.

Både Paris og Bordaux har en regel om at man må søke direkte etter videregående. Til de andre kan du søke deg inn også til andreåret eller l

Søknadsprosess

Til bachelorgrad ved universitetene søker man via Parcoursup i perioden januar til midten av mars. Søknaden foregår på fransk og en steg-for-steg-forklaring til prosessen finnes på ANSAs nettside om Studier i Frankrike

Til mastergrad ved universitetene søker du direkte til universitetet via deres nettsider.

 

Til bachelorgrad ved Sciences Po Paris, eller  ved Sciences Po’s regionale colleger søker du via nettsidene til skolen. Les mer om søknadsprosessen her. Personal Statement er en del av søknaden. Utvalgte kandidater går videre til går videre til intervju som nå er digitalt.

Til de regionale IEPene, med femårig tilbud på fransk, er det en samordnet opptakstest til syv av skolene.

Til mastergradene ved Sciences Po søker man direkte til skolen.

 

 

Godkjenning

3-årig Licence og Licence Professionnelle: Den gis normalt generell godkjenning som likestilt med en akkreditert norsk bachelorgrad / 3 års høyere utdanning / 180 studiepoeng. 

2-årig Master recherche og Master professionel: Den gis normalt generell godkjenning som likestilt med en akkreditert norsk mastergrad / 2 års høyere utdanning / 120 studiepoeng.

(NOKUT landdatabase, om Frankrike)