International relations er et populært studium! I Nederland kan du studere internasjonale relasjoner ved flere læresteder, på bachelor- og mastergradsnivå. Undervisningen går vanligvis på engelsk. Skolepengene er lave og ligger fra 2060 euro i året.

Om utdanningen

Les om internasjonale relasjoner på ANSAs hoveside om faget.

Bachelorgradene går over tre år, mastergradene over ett eller to.

  • Internasjonale relasjoner i utlandet

Finne fagretning og lærested

Du finner frem til aktuelle læresteder ved å søke på søkemotoren Studyfinder. Utdanningene tilbys ofte i kombinasjon med business eller organisasjonslære.

Ifølge den internasjonale rankinglisten QS er både Leiden University og University of Amsterdam blant de beste i verden på politikk og internasjonale relasjoner.

Opptakskrav

For å søke på en bachelorgrad må du ha generell studiekompetanse. For å søke på en mastergrad skal du ha en faglig relevant bachelorgrad. Ofte vil lærestedet også kreve at du har bestemte fag på vitnemålet/bachelorgraden din. Du finner informasjon om opptakskrav på lærestedets hjemmeside under admission.

Motivasjonsbrev, referanser og CV utgjør vanligvis en del av vurderingsgrunnlaget i opptaksprosessen.

Språktester

Lærestedene krever at du tar en engelsktest. Vanligvis er dette TOEFL eller IELTS, som begge kan tas i Norge. Du må oppnå et score som tilsvarer andre eller tredjeklasse engelsk fra videregående.

Slik søker du

De fleste bachelorutdanninger har søknadsfrist i perioden januar til april. Mastergradene har vanligvis søknadsfrist i perioden mars til september.

På lærestedets hjemmeside vil det stå hvordan, og når, du søker under admission eller application. Noen læresteder ønsker at du søker direkte til dem via online-søknad, mens andre krever at du bruker en søkeportal alla samordna opptak.

Skolepenger og finansiering

Det er rimelig å studere i Nederland og skolepengene, også for de engelskspråklige programmene, ligger vanligvis fra 2060 euro i året. Dette gjelder både for bachelor og mastergrader. Se Lånekassens nettside om utdanning i utlandet for informasjon om hva du kan få i stipend og lån.