Vil du ta doktorgraden i utlandet? Forskning er en spennende, men kanskje for mange ukjent karrierevei. ANSA har derfor snakket med doktorgradsstipendiater for å høre om deres erfaringer.

ANSAs politiske arbeid for PhD-støtte

I statsbudsjettet for 2016 fikk ANSA gjennomslag for at norske doktorgradsstudenter i utlandet skal få samme lån og stipend som masterstudenter får i dag. Det betyr at doktorgradsstudentene går fra å kun få skolepengestøtten som lån, til også å få stipend i tillegg til lånestøtte. 

Du kan finne satsene for støtte på ANSAs nettside om finansiering av utenlandsstudier.

 

Nyttig informasjon for den som ønsker å ta PhD i utlandet

Her finner du praktisk informasjon til mobile forskere, jobb- og finansieringsmuligheter, rekruttering og karriereutvikling.

Euraxess.no