Bachelorgraden (licence) i Frankrike varer i tre år, og årene omtales som L1, L2 og L3. Faget samfunnsøkonomi heter Sciences économiques på fransk. Faget undervises ofte sammen med ledelse (gestion) de første to årene av studiet. På L3 velger man den disiplinen man ønsker å gå videre med. Det kan også være mulig å kombinere faget samfunnsøkonomi med andre disipliner som for eksempel statsvitenskap.

Om utdanningen

En bachelorgrad i samfunnsøkonomi i Frankrike inneholder fag som makro- og mikroøkonomi, økonomisk historie, økonomisk analyse, matematikk, statistikk, informatikk, ledelse og språk.

Etter licence kan man gå videre til to år på master i for eksempel økonomi, økonometri, bank, finans, forsikring eller ledelse. Det kan også være mulig å gå videre til Science Po eller til en av de franske handelshøyskolene.

  • Samfunnsøkonomi i utvalgte land

Undervisningsspråk og språkstøtte

Undervisningsspråket er fransk. Du kan få støtte fra Lånekassen til kortere språkkurseller lengre språkkurs.

Mer informasjon om ulike språkkurs i Frankrike.

Hvordan finne frem til skoler