En Master of Business Administration (MBA) er en praktisk rettet videreutdanning innen administrasjon, ledelse og økonomi. Det finnes både ett- og toårige MBA-programmer. Mange universiteter stiller krav til minimum 2 års arbeidserfaring.

Om utdanningen 

En MBA strekker seg over ett til to år. Du kan som regel søke opptak til en MBA selv om du ikke har en bachelor innen økonomi og administrasjon, ettersom det til de fleste MBA-programmer tas opp studenter med bakgrunn fra ulike fagområder. 

En Executive MBA er et eget program for de med ledeselserfaring som ønsker faglig påfyll. 

Les om MBA-utdanning i utlandet

  • Samfunnsøkonomi i utvalgte land

Finne læresteder 

Association of MBAs (AMBA) og The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) akkrediterer MBA-programmer og businesskoler.

Finn og sammenlign MBA-programmer i Australia. 

Opptakskrav og søknadsprosess 

For opptak til en MBA må du minimum ha en bachelorgrad. I de aller fleste tilfeller er det ikke nødvendig med en bachelor innen økonomi og administrasjon. En del MBA-programmer krever at søkere har minimum to års arbeidserfaring og i enkelte tilfeller også ledelseserfaring.

Opptak til MBA er som regel en helhetsvurdering av deg som kandidat. Du vil som regel bli vurdert ut ifra hva du har studert tidligere, akademiske prestasjoner og din arbeids/ledelseserfaring. Som en del av søknadsprosessen må du som regel sende inn CV og statement of purpose eller tilsvarende.

Noen universiteter gjennomfører intervjuer som en del av søknadsprosessen, og noen krever også at du tar opptakstesten GMAT. Det er viktig at du forbereder deg godt til denne opptakstesten, da mange av spørsmålene og oppgavene kan være utfordrende.

Australske universiteter krever at du dokumenterer dine engelskkunnskaper, ved å ta en internasjonal språktest, enten IELTS eller TOEFL

Skolepenger og finansiering

MBA er veldig dyrt, både i Australia og andre steder. Det er vanlig å betale mellom 500 000 kroner opp mot en million. De fleste som tar en MBA er  allerede i næringslivet og kan få utdanningen betalt av jobben. Et alternativ til MBA er å ta feks en MIM, Master of Management. Den er vesentlig billigere og krever vanligvis ikke arbeidserfaring.

Du finner informasjon om international tuition fee på lærestedenes hjemmesider under aktuelt program. 

Les mer om hva du kan få i støtte fra Lånekassen.

Du kan søke om støtte fra  Lånekassen når du har mottatt «Confirmation of Enrolment» fra lærestedet ditt.