Du kan studere markedsføring som kortere yrkesrettet utdanning, som bachelorgrad eller mastergrad (kandidat på dansk). I Danmark har faget et internasjonalt fokus og det er vanlig at studentene også må studere et fremmedspråk (for eksempel tysk). Du kan studere markedsføring på dansk eller engelsk.

Finne fag og lærested

Du finner frem til din utdanning på søkemotoren Ug.dk.

  • Markedsføring i utvalgte land

Opptakskrav

I Danmark har opptakskrav sammenheng med utdanningsbakgrunn. Dersom du ikke har gått studiespesialiserende på videregående, bør du forhøre deg med aktuelle læresteder om det tilkommer ytterligere fagkrav. «Engelsk B», som tilsvarer det norske faget Internasjonal Engelsk fra VG2, eller språktest, er et vanlig krav.

Dansk språktest

Enkelte fagretninger krever dansktest. Undersøk dette på det enkelte lærestedet sine nettsider.

Markedsføringsøkonom

Om du vil ha en kort yrkesrettet utdanning, kan du velge markedsføringsøkonomi Dette er en toårig utdanning som tilbys ved 14 erhvervsakademier. Linker til disse skolene finner du på UtdannelsesGuiden. Om du vil ha en bachelorgrad etter disse to årene, kan du bygge på med 1,5 år, og få en bachelor i Internasjonal handel og markedsføring
Under utdannelsen til markedsføringsøkonom får du en bred viten innen internasjonal handel og markedsføring, og lærer om økonomi, kultur og kommunikasjon i forbindelse med salg.

Syddansk universitet, Odense

Bachelorgraden «International virksomhedskommunikation – engelsk og international marketing» er internasjonalt orientert og du arbeider med kommunikasjon og markedsføring på fremmedspråket engelsk. Du lærer bl.a. om prinsippene for markedsanalyse og markedsføringsplanlegging samt markedsføringsstrategier i et internasjonalt perspektiv.

For mer informasjon, se Ug.dk.

CBS, København

Under bachelorgraden i Interkulturel Markedskommunikation arbeider du med markedsføring og kommunikasjon til utenlandske markeder. Du lærer å kommunisere med forskjellige målgrupper på dansk og studerer et av følgende fremmedspråk: engelsk, spansk, fransk eller tysk.

Mastergrader (kandidat på dansk)

Se universitetets hjemmeside for informasjon om opptakskrav. Opptak handler ofte om at du skal ha hatt visse fag i bachelorgraden din med et bestemt antall studiepoeng.

CBS har mange aktuelle utdanninger med ulike spesialiseringer. Se Cbs.dk for informasjon.

Markedsføringsøkonom

Karaktersnittene er forskjellige fra skole til skole, men er generelt lave.

Danske karaktersnitt og fagkrav kan oversettes til norsk via ANSAs side om utdanning i Danmark.

Mastergrader

Slik søker du 

Bachelor

Søknadsfrist er 15. mars. Du søker via søkeportalen Ug.dk.

Master

Søknadsfrist er vanligvis i mars eller april. Du søker opptak via lærestedets hjemmeside.

Finansiering

Lånekassen gir støtte utdanning ved offentlige godkjente læresteder for høyere utdanning i Danmark.