På studier innen markedsføring lærer du å kartlegge behov hos kundene, utforme produkter og sette priser i forhold til kundenes behov. Du lærer også å gjøre produktene tilgjengelige, reklamere og utvikle kunderelasjoner. Service står svært sentralt.

"En markedsføringskonsulent utarbeider, former og lanserer kampanjer for et produkt eller en tjeneste". Les mer på Utdanning.no. 

Fagområder

Eksempler på spesialisering

  • Merkevarebygging
  • Salg
  • Human relations
  • Logistikk
  • Entreprenørskap

Aktuelle land

Du kan studere markedsføring i hele verden, men ikke alle land vil ha spesialiserte markedsføringsprogrammer på bachelornivå. Markedsføring tilbys i disse tilfellene som en spesialisering på masternivå. 

Se i boksen for utvalgte land ANSA har skrevet om hvor du kan studere markedsføring.

  • Markedsføring i utvalgte land

Godkjenning

Det stilles ingen krav til formell godkjenning av utdanning innen markedsføring fra utlandet. Det er opp til arbeidsgiver å vurdere din bakgrunn ved ansettelser. Dersom du skal søke på en mastergrad i Norge, er det den norske høgskolen eller universitetet som setter eventuelle faglige krav til innhold i bachelorgraden. Du må ha generell studiekompetanse for å søke og karakterkravene varierer.

Jobbmuligheter

Markedsførere jobber ofte som konsulenter med salg, markedsundersøkelser, markedsplaner, kommunikasjon både internt og eksternt i en rekke virksomheter.