Jusstudiene i Storbritannia begynner med en grunnutdanning på 3 eller 4 år som fører til en Qualifying Law Degree (LLB). Deretter kan du velge mellom to retninger: solicitor og barrister. En solicitor jobber mest med klienter fra kontoret, mens en barrister jobber i rettsalen. Barrist er en mer prestisjetunge tittel og det kreves mye arbeidserfaring for å oppnå tittelen.

For å utdanne deg til advokat i Storbritannia (solicitor eller barrister), må du ta en ”qualifying law degree” som tilfredsstiller visse kriterier som er bestemt av Solicitors Regulation Authority eller the Bar Council i Storbritannia.

Hvis du vil bli solicitor, må du ta et Legal Practice Course (LPC), samt være trainee i et advokatfirma i to år. Dersom du ønsker å bli barrister, må du ta et Bar Professional Training Course (BPTC), samt et år som pupil i et "barristers chamber". Les mer om de to utdannelsene på Legal Education UK.

Nærmere informasjon om jusstudier i Storbritannia finner du på British Council sine sider.

Dersom du ikke har ambisjoner om å jobbe som advokat, finnes det også andre jusstudier som kan være aktuelle ettersom du da strengt tatt ikke trenger å ta en qualifying law degree.

Jusstudier kan for eksempel kombineres med en rekke andre fag, for eksempel politikk, språk, regnskap og psykologi.

  • Jus i utlandet

Hvordan finne studium

Du finner frem til bachelor og mastergrader gjennom UCAS. Enten du har tatt en qualifying degree eller andre jusstudier, har du mulighet til fordype deg i jus på masternivå.

Opptakskrav

Det er generelt stor konkurranse om plassene på jusstudier i Storbritannia. Ved flere universiteter må du ha særdeles gode karakterer. Du trenger ikke ha spesielle fordypningsfag fra videregående skole, det holder med generell studiekompetanse. Ta kontakt med lærestedet for spesifikk informasjon om karakterkrav.

Ti læresteder krever at du har tatt opptaksprøven LNAT (The National Admissions test for Law) for å bli tatt opp til utdanningen. Dette er en test som går over to timer og består av en multiple choice-del og en essay-del som tar henholdsvis 80 og 40 minutter.

Oversikt over skolene og informasjon om LNAT-testen finner du her. 

Hvordan søke

Du søker gjennom UCAS. Her finner du en veiledning til utfylling av UCAS søknaden.

For opptak til mastergrad, skal søknaden sendes direkte til lærestedet.

Agenter

Det finnes flere agenter som samarbeider med enkelte britiske universiteter. Ta gjerne kontakt med en eller flere av dem for å få personlig hjelp med søknaden din:

Hva er en agent? Les mer på vår informasjonsside om agenter.

Godkjenning

Jusstudier i utlandet vil først og fremst gjøre deg egnet for advokatvirksomhet eller juristarbeid i landet du studerer. Det er Tilsynsrådet for advokatvirksomhet som vurderer om du kan få autorisasjon til å jobbe som advokat i Norge.

Du kan bli advokatfullmektig i Norge dersom Tilsynsrådet vurderer utdanningen du har tatt som tilsvarende norsk juridisk embetseksamen. Graden du tar må være godkjent av Solicitors Regulation Authority (SRA). For å bli advokatfullmektig i Norge må du også være kvalifisert til å være tilsvarende advokatfullmektig i England, altså en solicitor's trainee eller en barrister's pupil. Ta kontakt med Tilsynsrådet for spørsmål om advokatbevilling.

Har du utdanning som jurist kan du søke faglig godkjenning på Universitet i Oslo

Skolepenger

Storbritannia er at av de dyreste land du kan studere i. Du må vanligvis betale overseas/international fees, som er mellom 140000 - 300000 nok per år, avhengig av studie og studiested.

Finansiering

Lånekassen gir støtte til studier ved offisielt godkjente læresteder for høyere utdanning i Storbritannia. Kommer du inn på gode skoler som ligger på Lånekassens tilleggsstipendlista får du bedre finansieringsmuligheter.

Ettårige eller toårige utdanninger (Fdg eller HND) vil ikke bli støttet av Lånekassen.

MERK! Det blir kun gitt støtte til Legal Practice Course (LPC) eller Bar professional Training Course (BPTC) som gir Postgraduate Diploma.