Drømmer du om å jobbe som jurist eller advokat?

Hva innebærer utdanningen?


Jusstudiet tar for seg det juridiske systemet i det landet man studerer i. I Norge er derfor norsk rett mest aktuell. Mange studier i utlandet kan gi muligheter for å spesialisere seg i for eksempel europeisk rett, ulike retninger innen internasjonal rett, handelsrett og menneskerettigheter for å nevne noen utdanningsveier.

Hvor kan du studere?

På ANSAs landsider finner du søkemotorer for universiteter i det landet du er interessert i, samt informasjon om gradsstruktur og søknadsprosess. 

Opptakskravene varierer fra studiested til studiested. Ta kontakt med det aktuelle lærestedet for mer informasjon om opptakskrav.

Godkjenning

Advokat er et lovregulert yrke, noe som betyr at du må ha en formell godkjenning/bevilling før du kan utøve dette yrket Norge. Det er Tilsynsrådet for advokatvirksomhet som vurderer om du kan bli gitt advokatbevilling i Norge.

Før man får advokatbevilling må man være advokatfullmektig. Som advokatfullmektig jobber man under andre advokater. Før man kan søke advokatbevilling må man ha minst to år med praksis og minst tre saker.

Bli advokatfullmektig i Norge etter utdanning i utlandet
Det er tre vilkår for å kunne bli advokatfullmektig i Norge med utdannelse i utlandet.

1.      Du må være statsborger i et EU/EØS-land.

2.      Du må ha fullført en utdannelse i et EU/EØS-land som lar deg være tilsvarende advokatfullmektig i landet du fullførte utdannelsen i. Det vil si at du må ha tatt all utdannelsen som trengs for å kunne jobbe med juridiske spørsmål for klienter, under veiledningen av en person som er fullstendig kvalifisert som advokat eller en tilsvarende tittel.

3.      Du må finne en advokat som vil stille sikkerhet for deg, altså ansette deg.

 Se nettsidene til Tilsynsrådet for mer informasjon 

Når man søker om advokatbevilling er det irrelevant om man har utdannelse fra Norge eller utlandet, så lenge man gjort det som kreves som norsk advokatfullmektig.

Hvis man har utdannelse fra et land utenfor EU/EØS kan Tilsynsrådet gi autorisasjon i særlige tilfeller, hvis personen som søker har omfattende kunnskap om norsk rett. I praksis skjer dette svært sjeldent.

Jurist med utdanning fra utlandet
Mange jobber som jurister, og ikke som advokater. Man kan fritt søke på juriststillinger i Norge med utdanning fra utlandet, og det er opp til arbeidsgiver å vurdere egnetheten til søkeren. I noen stillinger vil det være sterkt behov for kunnskap om norsk rett, mens i andre stillinger kan det være viktigere med kjennskap til for eksempel EU-rett eller immaterialrett i et internasjonalt perspektiv

Hvis man skal studere jus i utlandet er det viktig at man tenker på hvilken kompetanse norske advokatfirma, næringsliv, organisasjoner og stat har behov for. Man bør opparbeide seg mest mulig relevant erfaring i utlandet slik at man har noe å stille med når man skal søke jobber i Norge. I Norge jobbes det hovedsakelig med norsk rett, slik at de som har kunnskap om norsk rett har et fortrinn.

«Internasjonal jus»
Mange studenter ønsker å studere internasjonal jus, som jo høres spennende og interessant ut. Selv om man studerer en grad som heter feks "international law", må man likevel ta fagene som er obligatoriske for jusstudiet i det landet man studerer i. Dette er fordi jusstudiet i forskjellige land har er lovbestemt innhold. Det betyr at man også må studere for eksempel lokal strafferett, kontraktsrett og så videre, selv om graden tilsynelatende skal være internasjonal. Hvis graden ikke inneholder de lokale, obligatoriske fagene, forbereder den deg ikke til å jobbe som jurist eller advokat. Da har man realiteten altså tatt en utdanning som ligger under for eksempel politikk eller statsvitenskap.  

Annen informasjon


LLM
Ønsker du å spesialisere deg videre, kan du ta en LLM-grad (Masters of Law) etter endt utdanning i Norge eller utlandet. Graden er internasjonalt anerkjent, og har varighet på ca. ett år. I en LLM-grad spesialiserer man seg innenfor et område, for eksempel skattelov eller internasjonal lov.

LLM-graden gir ikke i seg selv grunnlag for advokatbevilling hverken i Norge eller i utlandet, men er en fordypning av et felt innenfor jussen.

Utveksling 
UiO, UiB og UiT har alle tilbud om utveksling i ett eller to semestre på sine femårige programmer. Se universitetenes nettsider for nærmere informasjon om dette.

Innpass av utenlandsstudier i norsk grad
Det er mulig om å søke om å få godkjent utlandsstudiene dine som utvekslingsdelen av master i rettsvitenskap, slik at det norske studiet blir kortere. Dette er opp til universitetene, og de gjør kun vurderingen etter du har kommet inn på studiene.

Finansiering
Lånekassen gir støtte utdanning ved offentlige godkjente læresteder for høyere utdanning i hele verden. Her kan du lese mer om hvor mye du får i støtte fra Lånekassen