Turisme og hotellnæringen er en viktig industri i USA, og det finnes mange utdanningsmuligheter innenfor hospitality and tourism management.

Om utdanningen

Les om hotell og reiseliv i utlandet på ANSAs hovedside om faget.

  • Hotell og reiseliv i utvalgte land

Hvor kan jeg studere? 

For å finne aktuelle læresteder kan du bruke søknadsmotorene:

Bachelor:

Master:


Vær oppmerksom på at hotell og reiseliv ofte regnes som en konsentrasjon innen businessfag, og du må derfor velge «business» når du skal filtrere på fagretning i søkemotorene.

Opptakskrav og søknadsprosess

Opptakskrav og søknadsfrister varierer mellom de ulike lærestedene. Mange skoler krever at du leverer en portofolie, som en del av opptakskravene. Start søknadsprosessen tidlig, gjerne ett år før du ønsker å starte på studiene. Noen skoler har søknadsfrist allerede i november året før skolestart, og testresultater og lignende må legges ved søknaden.

Les mer om hvordan du søker på universiteter i USA på vår side om studier i USA.

Skolepenger og finansiering 

Du får støtte av Lånekassen til regionalt akkrediterte læresteder i USA. Les mer om akkreditering og finansiering på ANSAs sider om studier i USA