Sveits er kjent som et av hovedlandene for hotellfag (Hospitality Management/Hotel Management) og flere av skolene ligger i verdenseliten innenfor dette feltet. De fleste tilbyr svært gode utvekslingsordninger samt minst et praksisopphold som en del av utdanningen.

Om utdanningen

Les om utdanning innen hotell og reiseliv på ANSAs hovedside om faget.

  • Hotell og reiseliv i utvalgte land

Aktuelle læresteder 

Det er i skrivende stund (april 2022) fire læresteder som ligger på Lånekassens liste over godkjente læresteder

Finner du ikke din skole i Lånekassens oversikt over godkjente skoler? Fortvil ikke, den viser kun godkjente læresteder hvor det også har vært norske studenter i løpet av de tre siste årene. Det er også mulig å be Lånekassen om en forhåndsvurdering av et aktuelt studiested.

Opptakskrav 

Du finner informasjon om opptakskrav på lærestedets hjemmeside under Admission. For å søke på en bachelorgrad må du ha generell studiekompetanse og for å søke på en mastergrad må du ha en faglig relevant bachelorgrad. Mange læresteder baserer opptak på anbefalingsbrev, arbeidserfaring, motivasjonsbrev, essay og/eller intervju ved siden av karakterer fra vitnemål. Hotellfagskolen i Lausanne holder en «Selection Day» der aktuelle søkere gjennomgår to tester, et intervju og deltar i et rollespill.

Språktest

De fleste skoler har krav om språktest av undervisningsspråket. Da dette ofte er engelsk, vil du gjerne bli spurt om å fremvise en Toefl- eller Ielts-test. Du kan også bli spurt om språktest i et andrespråk, feks tysk (Testdaf), fransk (TCF), spansk (DELE) eller italiensk (CELI) for å nevne noen.

Språkkurs

Dersom du vil ta et språkkurs i forkant av utdanningsgraden din (tysk/fransk/italiensk), kan det være mulig å få støtte til dette av Lånekassen. Du kan lese om korte og lange språkkurs på ANSAs side om språkkurs i utlandet.

Slik søker du

Du søker om opptak direkte til lærestedet via egen nettsøknad. Informasjon om søknad, nødvendige dokumenter og søknadsfrist/periode finner du vanligvis under "admission". 

Finansiering

Hotellfagskoler er dyrere enn vanlige studier i Sveits. Ofte inngår måltider, og bolig, men også noe reising kan inngå. Sammenlign aktuelle skoler opp mot hverandre før du velger. På ANSAs side om finansiering kan du se hvor mye du kan få i stipend og lån fra Lånekassen.

 

Bannerfoto: Tim Venchus