Det finnes et stort utvalg av læresteder i Storbritannia som tilbyr utdanning innen hotell og reiseliv. Det er vanlig med mye praksis i løpet av studiet, og mange av studiene er lagt opp som såkalte Sandwich degrees, dvs. at du har ett års praksis i løpet av studiet. Sandwich degrees er derfor fireårige. Det er også mange tilbud på masternivå innen hotell- og reiselivsfag.

Hvordan finne studium

Du kan søke etter bachelor- og mastergrader på UCAS 

  • Hotell og reiseliv i utvalgte land

Opptakskrav

Du må ha generell studiekompetanse for å bli tatt opp til bachelorstudier ved universiteter i Storbritannia. Karakterkravene varierer, ta derfor kontakt med lærestedet for spesifikk informasjon.

For opptak til master kreves en faglig relevant bachelorgrad.

Slik søker du

Du søker gjennom UCASHer finner du en veiledning til utfylling av UCAS søknaden. For opptak til mastergrad, skal søknaden sendes direkte til lærestedet.

Agenter

Det finnes flere agenter som samarbeider med enkelte britiske universiteter. Ta gjerne kontakt med en eller flere av dem for å få personlig hjelp med søknaden din:

 

Hva er en agent? Les mer på vår informasjonsside om agenter.

Godkjenning

Det er ingen krav om godkjenning for denne utdanningen. NOKUT kan gi deg en generell godkjenning av studiene.

Skolepenger

Skolepenger ligger vanligvis mellom 100 000 og 250 000 kroner per skoleår, avhengig av skolen.

Finansiering

Lånekassen gir støtte utdanning ved offisielt godkjente læresteder for høyere utdanning i Storbritannia. . Ettårige eller toårige utdanninger (Fdg eller HND) vil ikke bli støttet av Lånekassen. Dette gjelder også toårige grader på bachelornivå.