Nederland er studielandet for deg som vil studere hotell og reiseliv uten å betale skjorta! Vil du også gå på en god skole, studere på engelsk og ha ett eller flere internships underveis i utdanningen – ja, da har du valgt riktig studieland!

Finne lærested

Du finner frem til aktuelle læresteder på søkemotoren Studyfinder.
 
Norske studenter har tidligere studert  på Hotelschool The Hague (avdelinger i både Den Haag og i Amsterdam), NHTW Breda University of Applied Sciences og TIO University of Applied Sciences

Se denne rangeringen for å vite hvor de nederlandske studentene trives best(Hak av for hotel management).

  • Hotell og reiseliv i utvalgte land

Opptakskrav

For å søke på en bachelorgrad må du ha generell studiekompetanse. For å søke på en mastergrad skal du ha en faglig relevant bachelorgrad. Du finner informasjon om opptakskrav på lærestedets hjemmeside under admission eller entry requirements. Skolene velger ut sine bachelorstudenter på forskjellige måter, men testdag (Selection Day) og intervju er de vanligste måtene. Til master kan opptakstesten GMAT forekomme. Det vanligste er likevel intervju.
Det er vanlig å kreve motivasjonsbrev, referanser og CV.

Språktest  

Lærestedene krever at du tar en engelsktest. Vanligvis er dette TOEFL eller IELTS, som begge kan tas i Norge. 

Slik søker du

Søknadsfristene til bachelorgradene varierer, men befinner seg i tiden mellom januar og august. Søknadsfristene til master er vanligvis i perioden juni til september.

På lærestedets hjemmeside vil det stå hvordan du søker under admission eller application. Noen læresteder ønsker at du søker direkte til dem via online-søknad, mens andre vil at du bruker en søkeportal alla samordna opptak.

Finansiering

Det er rimelig å studere i Nederland. De offentlige skolene koster vanligvis rundt 2100 per skoleår.

Hotellfagskolen i Haag koster 3600 euro per år.

Se Lånekassens nettside om utdanning i utlandet for informasjon om hva du kan få i stipend og lån.