Har du lyst til å studere hotelldrift, reiseliv eller turisme i Belgia?

I Brussel kan du ta en utdanning innen turisme ved Université Libre de Bruxelles. Universitetets tilbud er et påbyggingsstudium som krever minimum to års studier for opptak.

Høyskolene i Wallonia gir valget mellom to studieretninger innenfor tourisme,animation og gestion. Den ene er mer praktisk, mens den andre fokuserer på organisasjon og ledelse innen reiselivsbedrifter. Begge utdanningene er 3-årige. 
Læresteder i Wallonia

I Flandern tilbys 3-årige utdanninger innenfor hotel beheer (hotelledelse) ogbeheer, toerisme en recreatie (ledelse, turisme og rekreasjon). 
Læresteder i Flandern

  • Hotell og reiseliv i utvalgte land