Tyskland er en av Norges absolutt viktigste handelspartnere! Her kan du studere på engelsk eller tysk ved noen av verdens beste læresteder.

Om økonomistudier i Tyskland

Økonomistudier i Tyskland kan grovt deles inn i Betriebswirtschaft (bedriftsøkonomi) eller Volkswirtschaft (samfunnsøkonomi). Utdanningene kan tas på bachelor- og masternivå, og det finnes muligheter for PhD. Mange studier undervises på tysk, men det finnes en rekke studiemuligheter på engelsk også, spesielt innenfor bedriftsøkonomi (business).

Finn fagretning og lærested

Du finner frem til aktuelle læresteder via søkemotorene Hochschulkompass og DAAD

Begge søkemotorene kan benyttes på engelsk. Dersom du trenger tips til valg av studieby, kan du lese om de forskjellige byene på study-in.de.

Det finnes svært mange gode skoler innenfor økonomi i Tyskland. Før du velger lærested kan du gjerne ta en kikk på den siste tilgjengelige CHE rankingen av læresteder og fag i Tyskland. For deg som drømmer om å få sidetittel siviløkonom, kan det også være et tips å se om du finner ønsket lærested på EQUIS- eller AACSB-listen. Skolene på disse listene holder god internasjonal kvalitet.

Opptakskrav 

Du finner informasjon om opptakskrav på lærestedets hjemmeside under Zulassung/Voraussetzungen. For å søke på en bachelorgrad må du ha generell studiekompetanse og for å søke på en mastergrad må du ha en faglig relevant bachelorgrad. Ut over dette kan det enkelte lærested sette egne opptakskriterier, for eksempel fagkrav, opptakstest eller praksis i forkant av studiet.

Språktest

Det stilles vanligvis krav om språktest. For deg som skal studere på tysk, kan du for eksempel ta Testdaf (Test Deutsch als Fremdsprache). Denne tysktesten godkjennes av alle universiteter og høyskoler. Dersom du skal studere på engelsk, kan du ta TOEFL- eller IELTS-testen. Disse testene kan du lese om på ANSAs side om språktester. På nettsiden til lærestedet vil det stå hvilket score du må ha på den språktesten du skal ta.

For deg som vil ta et språkkurs i forkant av utdanningsgraden din, kan du få støtte til dette av Lånekassen. Dersom du allerede har kommet inn på en utdanning og kun trenger noen uker med oppfriskning av tysken, kan du se om Lånekassens støtte til korte språkkurs kan være noe for deg. Dersom du kan lite tysk eller ingenting, og har en intensjon om å studere i Tyskland, kan du få støtte til lengre språkkurs (dette kan også være flere kortere etter hverandre) på opp til ett år! Sett deg godt inn i Lånekassens krav til støtte før du velger språkskole og kurs.

Slik søker du

Du søker enten direkte til universitetet/høyskolen, eller via en offentlig  søkeportal. Dette vil være Uni-Assist eller Dialogorientierten Serviceverfahren von Hochschulstart. Informasjon om hvordan du søker finner du på lærestedets hjemmeside under Bewerbung.

Se også vår videoveiledning til Uni-Assist: 

Finansiering

Det er gratis å studere ved offentlige læresteder i Tyskland, mens private tar skolepenger. Du vil finne informasjon kostnad på lærestedenes hjemmesider under Studienbeiträge. Se lånekassens side om utdanning i utlandet for informasjon om hva du kan få i stipend og lån mens du studerer.