I Nederland kan du studere ved noen av verdens ledende universiteter og samtidig betale svært lave skolepenger. De fleste læresteder har engelskspåklige studietilbud.

Om utdanningen

Det finnes et omfattende tilbud av økonomiutdanninger i Nederland, både på bachelor og masternivå. Samfunnsøkonomi kalles economie på nederlandsk, mens bedriftsøkonomi kalles bedrijfswetenschappen. Flere av de nederlandske universitetene er på toppen av internasjonale rankinglister. Du kan studere på nederlandsk eller engelsk.
 
Les mer om økonomistudier på ANSAs hovedside om faget.

Finne fagretning og lærested

Du finner frem til engelskspråklige utdanninger via søkemotoren Studyfinder  og nederlandske gjennom søkemotoren Studiekeuze

Det finnes flere svært gode universiteter innenfor økonomi i Nederland. Vanligvis regnes Rotterdam School of Management ved Erasmus University som det beste, og universitetet rager høyt opp på internasjonale rangeringslister som for eksempel den årlige rangeringen til Financial Times.  

Eduniversal er Nederlands nasjonale rankingliste.

Du kan også de på akkrediteringslistene EQUIS eller AACSB. Skolene på disse listene holder høy internasjonal kvalitet.

Opptakskrav 

Du finner informasjon om opptakskrav på lærestedets hjemmeside under Admission. Sett deg alltid godt inn i det enkelte universitetets opptakskrav før du søker.

Opptak til bachelor

For å søke på en bachelorgrad må du ha generell studiekompetanse. Mens enkelte universiteter ikke har opptakskrav utover dette og en språktest, er det andre som har en liste over fagkrav.

Opptak til master

Opptakskravene til master varierer mellom universitetene, men det kreves at man har en faglig relevant bachelorgrad. Mens noen læresteder baserer opptak på en test og scorene fra denne (GMAT eller GRE), baserer andre sitt opptak på karaktersnitt på bachelorgraden din samt at du skal ha visse fag med et gitt antall studiepoeng. OBS: Merk deg at ikke alle universiteter tar inn studenter fra høyskoler.

Språktest

Til studier på nederlandsk kreves språktesten Nederlaands als twede taal (NT2). Om du skal studere på engelsk, må du belage deg på å ta en engelsk språktest, som TOEFL eller IELTS. Det vil stå på lærestedets nettside hvilket score du må oppnå på språktesten. Forventet score på TOEFL-testen (som de fleste velger) ligger normalt mellom 79-95 av 120. Gjennomsnittsresultatet for nordmenn ligger på rundt 92 poeng.

Se ANSAs informasjon om språktester for informasjon om de engelske språktestene.

Nederlandsk regnes ikke som et vanskelig språk å lære for nordmenn. Kan du norsk, engelsk og gjerne tysk, har du et godt utgangspunkt for å bli god i nederlandsk.

Lær nederlandsk

For deg som vil ta et kurs i nederlandsk i forkant av utdanningsgraden din, kan du få støtte til dette av Lånekassen. Dersom du allerede har kommet inn på en utdanning og kun trenger noen uker med nederlandsk undervisning, kan du se om Lånekassens støtte til korte språkkurs kan være noe for deg. Dersom du  har en intensjon om å ta en hel utdanningsgrad i Nederland, kan du få støtte til lengre språkkurs (dette kan også være flere kortere etter hverandre) på opp til ett år! Sett deg godt inn i Lånekassens krav til støtte før du velger språkskole og kurs.

Slik søker du

Søknadsfristene til bachelor varierer noe, men er vanligvis i perioden januar til mai. Dette vil stå godt beskrevet på lærestedets hjemmeside (under admission eller application). Noen læresteder vil at du søker direkte via søknad på nett, mens andre universiteter krever at du bruker den offentlige søkeportalen Studielink.

Informasjon om søknad til master finner du på lærestedets hjemmeside. Man kan ofte søke noe tidligere til master, enn til bachelor.

Skolepenger og finansiering

Det er rimelig å studere økonomi i Nederland og skolepengene, også for de engelskspråklige programmene, ligger vanligvis rundt 2000 euro i året. Dette gjelder både for bachelor og mastergrader.

Se Lånekassens nettside om utdanning i utlandet for informasjon om hva du kan få i stipend og lån