Har du lyst til å bidra til innhold i aviser, nettaviser, TV eller radio?  Som journalist har du en variert jobb, og kan jobbe både offentlig og privat.

Hva innebærer utdanningen?

Du lærer blant annet om medievitenskap, skriftlig framstilling, analyse av redaksjonelt stoff, kommunikasjonsmodeller, visuell framstilling og kildekritikk. Les mer på Utdanning.no.

  • Journalistikk og mediefag i utvalgte land

Fagområder
Det finnes svært mange fagområder innen dette feltet, blant annet journalistikk, medievitenskap, annonsering, PR, informasjon, fotojournalistikk, kreativ skriving og sportsjournalistikk for å nevne noen.

Hvor kan du studere?

Lånekassen støtter studier innen media/kommunikasjon/journalistikk i alle land. De mest populære landene for norske studenter er Australia, Storbritannia og USA. Disse landene har et langt bredere studietilbud innen fagområdet enn Norge, og du kan finne spesialiseringer vi ikke har her. Det du imidlertid bør huske på hvis du satser på å jobbe i Norge, er at du ikke lærer å skrive godt norsk eller blir kjent med norsk medieverden ved å ta utdanning i utlandet. Du bør derfor forsøke å oppdaterer deg på den norske konteksten for eksempel ved å ta relevante sommerjobber.

Godkjenning

Det stilles ingen krav til formell godkjenning av medievitenskaplige utdanninger fra utlandet. Det er opp til arbeidsgiver å vurdere din bakgrunn ved ansettelser. Dersom du skal søke master i Norge, er det den norske høgskolen eller universitetet som setter eventuelle faglige krav til innhold i bachelorgraden. 

"Journalist er ikke en beskyttet yrkestittel. Alle kan i prinsippet arbeide som journalist uavhengig av formell kompetanse. Når man skal søke jobb i media er det vanligvis en fordel å ha formell kompetanse, og utdanningsnivået blant journalister er stadig høyere. Noen har en ren journalistutdanning, andre har annen relevant utdanning eller en kombinasjon av journalistutdanning og annen utdanning. Ønsker du å spesialisere deg, øker du mulighetene om du kombinerer utdanningen med fag som økonomi, helse, data, utenrikspolitikk eller annet."

- Norsk Journalistlag

Annen informasjon

Jobbmuligheter

Studerer du media/kommunikasjon/journalistikk er du kvalifisert for jobber i massemedia, tidsskriftredaksjoner, nettredaksjoner, forlag eller som informasjons- eller kommunikasjonsarbeidere i offentlig og privat virksomhet.

Fagforeninger

  • Norsk Journalistlag (NJ) organiserer "redaksjonelle medarbeidere som har journalistikk som hovedyrke og som i sitt daglige arbeid foretar frie journalistiske vurderinger". Slik heter det i NJs vedtekter. NJ har rundt 9 000 medlemmer, noe som utgjør nesten alle journalister i Norge.
  • Den norske fagpresses forening er organisasjonen for fagpressen i Norge. Foreningen arbeider strategisk for å ivareta medlemsbladenes faglige og økonomiske fellesinteresser samt for å styrke og videre utvikle mediekanalen etisk og redaksjonelt.

 

Foto: Shutterstock, Mr.Whiskey