I USA kan du studere film på både bachelor- og masternivå.

Om utdanningen

Filmutdanningen finnes både som en Bachelor of Arts (B.A.), Bachelor of Science (B.S./B.Sc.), Master of Arts (M.A.), Master of Science (M.S./M.Sc.) og en Master of Fine Arts (MFA).

Du kan velge mange ulike spesialiseringer som blant annet:
Filmstudies, film production, film and media, film and television production, film and digital media, screenwriting og playwriting.

Finne skoler

Søkemotorer

Bachelor:

Master:

National Association of Schools of Art & Design (NASAD) akkrediterer lærersteder i USA som tilbyr utdanninger innen kunst og design. Det kan være lurt å velge et lærested som er godkjent av NASAD, da dette kan ses på som et kvalitetsstempel.

Oversikt over læresteder som er akkreditert av NASAD.

Opptakskrav og søknadsprosess

Søknadsfristene varierer mellom de ulike lærestedene. Start søknadsprosessen tidlig, gjerne ett år før du ønsker å starte på studiene. Noen skoler har søknadsfrist allerede i november året før skolestart, og testresultater og lignende må legges ved søknaden.

Skolepenger og finansiering 

Du får støtte av Lånekassen til regionalt akkrediterte læresteder i USA. Les mer om akkreditering og finansiering på ANSAs sider om studier i USA.