Det finnes mange tilbud om filmrelaterte studier i Sverige. Utdanningen som ligger under Göteborgs Universitet er den mest kjente. Utdanning i Sverige er gratis.

Finne fag og lærested

Bruk søkemotoren www.studera.nu for å finne frem til fag og lærested. Hak av for kurs om du vil ta enkeltemner, og program om du vil ta kandidat (bachelor) eller master.  

Eksempler på aktuelle læresteder

Opptakskrav

Bachelor

Opptakskrav er veldig varierende, men du finner det på lærestedets hjemmeside under behörighet/behörighet og urval. Du må ha generell studiekompetanse for å kunne søke.

Til akademiske utdannelser som filmvitenskap, stilles det gjerne krav til fag du skal ha hatt på videregående, for eksempel engelsk. Til kreative og utøvende utdanninger, handler det gjerne om å finne søkere med talent og motivasjon. Skolene bestemmer selv hvordan de vil velge ut sine studenter.

Her kan du se hva filmskolen til Göteborg Universitet legger vekt på:

Behörighetsprövning och urval grundas på insända arbetsprover, den skriftliga ansökan, intervjuer och praktiska ansökningsprover som bedöms av en antagningsjury.

Antagningsjuryn arbetar i tre steg. Det första urvalet sker utifrån ansökningshandlingar och arbetsprover. Därefter kallas ett antal sökande till intervju. De som går vidare efter intervjun får göra en hemuppgift som också bedöms. De som därefter går vidare till slutprov kommer att under en hel dag arbeta med olika uppgifter som avslutas med en fördjupad intervju.

OBS: En del av utdanningene har bare opptak annethvert år. Dette vil stå opplyst på skolens hjemmeside.

Master

For å søke på en master innenfor utøvende film, skal du ha en konstnärlig kandidatexamen (bachelorgrad). Søknadsprosessen er ofte delt i flere deler og finnes beskrevet på lærestedets hjemmeside sammen med opptakskrav.

For å søke på en master i filmvitenskap, skal du ha en bachelorgrad innenfor samme/tilsvarende fagfelt. Vanligvis må du også ha hatt visse fag i bachelorgraden din med et bestemt antall studiepoeng.

Hvordan søke

Bachelor

Du søker gjennom den sentrale søkeportalen www.antagning.se Søknadsfristene varierer. For filmvitenskap er det vanligvis 15.april, for kreative utdanninger er søknadsfristen ofte i januar.

OBS: Til Stockholms Dramatiska Högskola søker du direkte til skolen gjennom et eget søknadsskjema.

Master

Til master søker du enten direkte til skolen via eget søknadsskjema, eller gjennom www.antagning.se

Finansiering

Utdanning i Sverige er gratis. Les om lån og stipend fra Lånekassen på ANSAs side om finansiering.