Filmutdanning i Storbritannia finnes i både praktiske og teoretiske varianter. Noen studier er rettet mot praktisk filmproduksjon, mens andre fokuserer mer på filmteori og filmhistorie.

Du kan bruke søkemotoren UCAS for å finne frem til bachelor- og  mastergrader.

Les mer om britiske filmer og utdanning på bransjeorganisasjonen Britfilms.com 

Opptak

Det er vanlig at du må legge ved arbeidsprøver og/eller portefølje når du søker om opptak til en praktisk filmutdanning. I noen tilfeller må du også stille til intervju. Karakterkrav vil variere fra lærested til lærested. 

Søknad

Du søker i de fleste tilfeller gjennom UCAS. Her finner du en veiledning til utfylling av UCAS søknaden. Ved noen filmskoler, og for opptak til mastergrad, skal søknaden sendes direkte til lærestedet.

Agenter

Det finnes flere agenter som samarbeider med enkelte britiske universiteter. Ta gjerne kontakt med en eller flere av dem for å få personlig hjelp med søknaden din:

Hva er en agent? Les mer på vår informasjonsside om agenter.

Skolepenger

Skolepenger ligger vanligvis mellom 100.000 og 250.000 kroner per skoleår, avhengig av skolen.

Godkjenning

Det er ingen krav om godkjenning for denne utdanningen. 

Finansiering

Lånekassen gir støtte til utdanning ved offentlig godkjente læresteder for høyere utdanning i Storbritannia. Ettårige eller toårige utdanninger (Fdg eller HND) vil ikke bli støttet av Lånekassen.
Her kan du lese mer om hvor mye du kan få i støtte fra Lånekassen.